Koulutus- ja arviointipalvelut

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus vankilassa

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus vankilassa

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä vankien parissa ohjaus- ja opetustyötä tekevien valmiuksia ja osaamista ohjaustyöhön. Koulutus tarjoaa ajantasaista tietoa vankilasta toiminta- ja oppimisympäristönä, vankilaopetuksesta ja -ohjauksesta, erilaisista opiskelijoiden tuen tarpeista ja niissä tukemisesta. Koulutus tarjoaa myös välineitä oman työn tueksi erilaisiin ohjaustilanteisiin.

person Kenelle koulutus on suunnattu?

Vankilaopetuksessa toimiville opettajille ja ohjaajille.


question-circle Kuinka hakeutua koulutuksen pariin?

Ota yhteyttä Liven koulutussuunnittelijaan.


briefcase Toteutus:


Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan, se voi olla esimerkiksi kahden päivän mittainen. Koulutus voidaan toteuttaa osittain myös verkkototeutuksena.

Koulutus sisältää myös teemoihin liittyviä itsenäisiä tehtäviä. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

book Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisällöt muokataan tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

Ryhmän ohjaamisen ja oppimisympäristön erityispiirteet

  • vankila oppimisympäristönä
  • vanki oppijana/opiskelijana
  • ryhmädynamiikka

Oppimisen ohjaaminen ja menetelmät

  • yksilölliset polut
  • oppimisen vaikeudet
  • pedagogiset ratkaisut

Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen haasteet, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat vankilassa

  • mm. ADHD ja autismin kirjo
  • päihteiden vaikutus mielenterveyteen

Kulttuuriset erityispiirteet vankilassa

  • mm. romani- ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat

Jasmin Al kurdi 

Koulutussuunnittelija 


Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille

phone 040 198 9292

envelope-line jasmin.alkurdi@inlive.fi

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä