Koulutus- ja arviointipalvelut

Kulttuuri- ja kielitietoisuus
 

Kulttuuri- ja kielitietoisuus

Monikulttuurinen ja kielitietoinen työyhteisö tarjoaa heikosti suomea puhuvalle työntekijälle keinoja oppia uusia työtehtäviä ja pärjätä omassa työssään. Se valmentaa koko työyhteisöä huomioimaan eri kulttuureista tulevan työntekijän tilannetta ja tunnistamaan niitä asioita, joissa kannattaisi olla selkeämmät ohjeet, kulttuurisensitiivisyyttä ja voimavaralähtöinen näkökulma.

Tietoa koulutuksesta

person  Sisältö

  • Kommunikaation parantaminen työpaikalla
  • Selkeän kielen ja viestinnän periaatteet
  • Ratkaisuja perehdytykseen
  • Asiakaspalvelutilanteet
  • Sensitiivisyys vuorovaikutustilanteissa, rakentava vuorovaikutus
  • Työntekijän kehittyvän kielitaidon tukeminen työpaikalla, kielitietoinen työote
  • Ruohonjuuritason ratkaisut yksilöllisesti, jotka helppo ottaa käyttöön arjen työssä

question-circle  Kohderyhmä

Koulutukset on suunnattu lähiesimiehille ja esimiehille, jotka toimivat henkilöstön kanssa, ja jotka tarvitsevat lisäkoulutusta kielellisen monimuotoisuuden kanssa toimimiseen.

 

book Tavoite

Koulutuksen tavoitteena valmentaa koko työyhteisöä huomioimaan eri kulttuureista tulevan työntekijän tilannetta työn arjessa. Tavoitteena on antaa valmiuksia laajentaa koko työyhteisön osaamista onnistuneeseen vuorovaikutukseen.


 

 

Kouluttajat

Liven asiantuntijakouluttaja


envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

Yhteystiedot

 

Jasmin Al Kurdi

Koulutussuunnittelija


Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille.

phone 040 198 9292

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä