Koulutus- ja arviointipalvelut

Neuropsykiatrisesti oireilevan aikuisen opintojen ja työllistymisen tukeminen
 

Neuropsykiatrisesti oireilevan aikuisen opintojen ja työllistymisen tukeminen

Aikataulu: 16.9.2021 klo 12.00-16.00
Sisältö:
Yli 18-v. aikuisen neuropsykiatrisesta oireilusta (aikuisen ADHD ja lievä autismin kirjo)
Oireiden vaikutuksesta elämänhallintaan, opintojen etenemiseen ja työllistymiseen
Keinoja asiakkaan toiminnan ohjauksen tukemiseen ja ohjaustilanteiden jäsentämiseen

Toteutustapa: Teams
Kohderyhmä: Koulutuksesta hyötyvät erityisesti toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuollossa ja työllisyyspalveluissa työskentelevät työntekijät, jotka kohtaavat työssään neuropsykiatrisesti oireilevia aikuisia.

Hinta: 100€ + alv 24% / Osallistuja
Osallistuminen: https://link.webropol.com/s/nepsy2

Viimeinen osallistumispäivämäärä: 2.9.2021
Koulutus järjestetään, jos osallistujia ilmoittautuu vähintään 7 henkilöä. Jos koulutus joudutaan perumaan niin siitä ilmoitetaan kuukautta ennen koulutuksen aloituspäivämäärää. Lasku lähetetään osallistujan tai maksavan organisaation laskutustietojen mukaisesti, kun koulutuksen järjestäminen on varmistunut. Muutokset mahdollisia.

Kouluttajat: Neuropsykiatriset valmentajat Anna Alavesa ja Katja Uotila.

Annan erityisosaamista on neuropsykiatrisesti oireilevan aikuisen asiakkaan ohjaaminen. Koulutan mielelläni nuorten aikuisten kanssa toimivaa henkilöstöä tunnistamaan neuropsykiatrisia piirteitä ja rakentamaan ohjaustilanteita siten, että neuropsykiatrisesti oireilevan asiakkaan on helpompi toimia ohjaustilanteissa. Koulutuksissani saat tiiviisti perustiedot neuropsykiatrisista diagnooseista (ADHD, lievä autismin kirjo, Tourette), oireiden vaikutuksesta elämänhallintaan ja opiskeluun/työllistymiseen sekä keinoista, joita voit hyödyntää asiakaskohtaamisten onnistumisessa.

Olen toiminut koko työurani erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa erityiskouluissa, erityisammattioppilaitoksessa ja Ohjaamossa. Viime vuosina olen valmentanut etenkin työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria aikuisia sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti ja kouluttanut ympäri Suomea työllisyyden hoidon parissa toimivaa henkilöstöä neuropsykiatrisen nuoren aikuisen kohtaamisesta ja ohjaamisesta.

Jasmin Al kurdi 

Koulutussuunnittelija 


Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille

phone 040 198 9292

envelope-line jasmin.alkurdi@inlive.fi

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä