Usein kysyttyä koronasta (päivitetty 11.1.2022 klo 11.00). Lue lisää

Koulutus- ja arviointipalvelut

Oppimisen vaikeuksien pedagoginen kartoitus maahan muuttaneille

Oppimisen vaikeuksien pedagoginen kartoitus maahan muuttaneille

Kartoitus on tarkoitettu maahan muuttaneille, jotka ovat opiskelleet suomen kieltä mutta joiden oppiminen ei ole edennyt odotetusti. Kartoituksen avulla pyritään selvittämään, mistä oppimisen vaikeudessa on kysymys ja minkälaisesta tuesta kartoitettava hyötyisi. Kartoitus toteutetaan yhdellä käyntikerralla.
Kenelle palvelu on suunnattu?
Kartoitus on tarkoitettu maahan muuttaneille, jotka ovat opiskelleet suomen kieltä mutta joiden oppiminen ei ole edennyt odotetusti. Kartoituksen avulla pyritään selvittämään, mistä oppimisen vaikeudessa on kysymys ja minkälaisesta tuesta kartoitettava hyötyisi. Kartoitus toteutetaan yhdellä käyntikerralla.
Toteutus:
Keskeisenä elementtinä kartoituksessa on perusteellinen alkuhaastattelu, jossa kysytään tietoja asiakkaan koulutus- ja elämänhistoriasta sekä hänen omia näkemyksiään haasteidensa syistä. Nuorien ja nuorehkojen henkilöiden kohdalla haastatellaan tilaisuuden tullen myös äitiä tai muuta perheenjäsentä, joka pystyisi antamaan tietoja kartoitettavan varhaisvaiheista. Haastatteluosuudessa käytetään useimmiten tulkkia.

Kartoitustehtävät räätälöidään aina kartoitettavan lähtökohdista käsin (esim. onko luku- ja kirjoitustaitoa). Tehtäväkokonaisuutta muokataan myös itse kartoituksen aikana, jos esimerkiksi huomataan, että valitut tehtävät ovat asiakkaalle liian helppoja tai vaikeita eivätkä siksi tuota tarvittavaa informaatiota. Tyypillisesti arvioidaan esimerkiksi lyhyt-kestoista muistia, tekstin ymmärtämistä, loogista päättelykykyä, matemaattisia taitoja jne. Kartoitus sovitetaan kuitenkin aina kullekin henkilökohtaisesti soveltuvaksi.

Kartoitukset toteuttaa kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, joilla on pitkä kokemus erityistä tukea tarvitsevien maahan muuttaneiden asiakkaiden kanssa työskentelystä. Pedagoginen kartoitus on vuosien kehittelytyön tulos. Kartoituksesta laaditaan perusteellinen lausunto, joka sisältää ehdotuksen suositeltavista tukitoimista. Tarvittaessa suositellaan asiakkaan pääsyä lääketieteellisiin jatkotutkimuksiin. Asiakkaalle annetaan henkilökohtainen palaute lausunnon sisällöstä.

Jasmin Al kurdi 

Koulutussuunnittelija 


Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille

phone  040 198 9292

envelope-line jasmin.alkurdi@inlive.fi

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä