Usein kysyttyä koronasta (päivitetty 11.1.2022 klo 11.00). Lue lisää

Koulutus- ja arviointipalvelut

Psykologin arvioinnit ja konsultaatiot

Psykologin arvioinnit ja konsultaatio

Psykologin konsultaatio

Psykologin alustava arvio opiskelun ja työllistymisen esteistä, sisältäen tarvittaessa palveluohjausta ja suosituksen tukitoimista.

Psykologin arvio 

Psykologin arvion aikana kartoitetaan asiakkaiden elämäntilannetta ja ajankohtaisia opiskelun ja/tai työllistymisen haasteita. Arviossa selvitetään haastattelun ja tarvittavien psykologisten arviointimenetelmien avulla asiakkaan kognitiivista ja psyykkistä toimintakykyä tai vaihtoehtoisesti arviointi voi keskittyä myös ura- ja ammatinvalinnan kysymyksiin, jolloin kartoitetaan asiakkaan persoonallisia taipumuksia, ammatillisia kiinnostuksenkohteita ja motivaatiota. Asiakkaan tilannetta lähestytään tapauskohtaisesti ja arvioinnin sisältö suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti, pyrkien asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. Asiakas saa arvioinnista kirjallisen yhteenvedon, joka sisältää tarvittavat jatkosuositukset.


Psykologin laaja arvio 


Laajan arvion aikana kartoitetaan asiakkaiden elämäntilannetta ja ajankohtaisia opiskelun ja/tai työllistymisen haasteita. Laajassa arvioinnissa syvennytään haastattelun ja tarvittavien psykologisten arviointimenetelmien avulla asiakkaan kognitiiviseen ja psyykkiseen toimintakykyyn tarkemmin. Arvio voi sisältää myös ura- ja ammatinvalinnan ohjausta, jolloin kartoitetaan asiakkaan persoonallisia taipumuksia, ammatillisia kiinnostuksenkohteita ja motivaatiota. Laajaan arviointiin voi sisältyä työympäristössä tapahtuvaa havainnointia, avainhenkilöiden haastattelua ja verkostotyöskentelyä. Asiakkaan tilannetta lähestytään tapauskohtaisesti ja arvioinnin sisältö suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti, pyrkien asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. Asiakas saa arvioinnista kirjallisen yhteenvedon, joka sisältää tarvittavat jatkosuositukset.

Jasmin Al kurdi 

Koulutussuunnittelija 


Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille

phone  040 198 9292

envelope-line jasmin.alkurdi@inlive.fi

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä