Usein kysyttyä koronasta (päivitetty 11.1.2022 klo 11.00). Lue lisää

Koulutus- ja arviointipalvelut

Miten työpaikalla huomioidaan kielellisiltä taidoiltaan erilaiset työntekijät ja asiakkaat?

Toimivaa vuorovaikutusta monikulttuurisessa työympäristössä

Ymmärtävätkö kaikki työpaikalla toisiaan, vaikka puhuvatkin samaa kieltä? Entä silloin, kun suomen kielen taitokin on vasta kehittymässä? Koulutuksessa tarkastellaan työyhteisöä, fyysistä työympäristöä, työtehtäviä ja töiden organisoimista kielenkäytön ja kommunikaation näkökulmasta. Haemme yhdessä vastauksia siihen, miten ilmapiiriä ja tiimityöskentelyä voisi vahvistaa.

Koulutuksen teemat
• Kommunikaation parantaminen työpaikalla
• Selkeän kielen ja viestinnän periaatteita
• Ratkaisuja perehdytykseen
• Asiakaspalvelutilanteet

Kaikissa koulutuksissa toistuvia teemoja:
• sensitiivisyys vuorovaikutustilanteissa, rakentava vuorovaikutus
• työntekijän kehittyvän kielitaidon tukeminen työpaikalla, kielitietoinen työote
• etsitään ruohonjuuritason ratkaisuja, joita on helppo ottaa käyttöön

Hyvä tietää
• Koulutukset on suunnattu lähiesimiehille ja esimiehille, jotka toimivat henkilöstön kanssa, ja jotka tarvitsevat lisäkoulutusta kielellisen monimuotoisuuden kanssa toimimiseen
• Koulutukset toimivat hyvin sellaiselle työtiimille, joka tekee paljon työtä yhdessä. Mahdollisimman konkreettisiin ja hyviin tuloksiin päästäksenne koulutuksen osallistujissa olisi hyvä olla mukana sekä esimiehiä että työntekijöitä
• Koulutus voidaan toteuttaa myös muulle henkilöstöryhmälle räätälöidysti, mutta kyse ei ole kielen opettamisesta vaan siitä, miten työyhteisöä kehitetään kielenkäytön ja kommunikaation näkökulmasta
• Voit valita koulutuskokonaisuudesta yhden koulutuksen tai useamman
• Koulutukset ovat 4 tunnin pituisia
• Koulutus perustuu dialogiin, ja siitä saa parhaan annin lähityöskentelyssä. Myös etätoteutusmahdollisuus!


• Kouluttajat ovat: erityisopettaja Marsa Perttula ja erityisopettaja, suomen kielen opettaja Maria Förbom

Jasmin Al Kurdi 

Koulutussuunnittelija 


Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille

phone  040 198 9292

envelope-line jasmin.alkurdi@inlive.fi

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä