Iloisten nuorten naisten kohtaaminen.

Live-säätiön arvot

Live-säätiön arvot

Liven arvot nousivat henkilöstön kulttuurikeskusteluista.
 
Keväällä 2019 selvitimme henkilöstön kanssa, miten haluamme uudistaa kulttuuriamme. Teemasta keskusteltiin ensin tiimeissä ja myöhemmin kulttuurikeskustelufoorumeissa, joissa on mukana 45 tiimien edustajaa. Keskusteluissa syntyneistä kulttuurin kulmakivistä puhuttiin käytävillä aika pian jo arvoina. Ja arvomme niistä tulivat.

Liven arvot ovat:
  • yhteisöllisyys
  • rohkeus
  • inhimillisyys
  • selkeys ja suunnitelmallisuus

Liveläisyys eli yhteisöllisyys, rohkeus, inhimillisyys, selkeys ja suunnitelmallisuus ovat arjen tekoja. Työskentelemme yhteisöllisesti yhdessä toistemme ja asiakkaidemme kanssa inhimillisyyden asiantuntijoina.

Liveläisiä kannustetaan rohkeasti uusien ideoiden esittämiseen ja niistä parhaat viedään käytäntöön. Kaikkea tekemistämme ohjaavat selkeys ja suunnitelmallisuus. Liven arvot tukevat täältä töihin –strategiamme mukaista työtä sekä ohjaavat valintojamme ja viestintäämme.

Liven arvot graafisena esityksenä.