Startti ammattiin

Palvelu pääkaupunkiseudun nuorille

Startti ammattiin

Startti ammattiin -palvelussa tarjotaan omaa alaansa hakeville nuorille mahdollisuus tutustua eri aloihin ja sitä kautta löytää itselle sopiva opintoala ja työura.

Tietoa palvelusta

person  Kenelle palvelu sopii?

Palvelu on suunnattu 20-29 vuotiaille pääkaupunkiseudun työnhakijoille, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa ja jotka ovat motivoituneet selvittämään urasuunnitelmiaan ja etsimään omaa alaansa.

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaille.

question-circle  Miten hakeutua palvelun pariin?

Hakeutuminen on avoinna 11.10.2021 asti. Täytä koulutushakemus TE-toimiston verkkosivuilla.

Koulutukseen valitaan mukaan 12-15 henkeä. Uusia ryhmiä on mahdollisuus aloittaa kerran kuussa.

book  Palvelun kesto

Liven koulutus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 23.2.2022

Starttijakson aikana koulutusta on klo 9.00 – 14.30.

building-line  Toimipaikka

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti kontaktiopetuksena koronavirustilanteesta riippuen.

Koulutus järjestetään Espoossa osoitteessa Kiannonkatu 1, 02650 Espoo.

briefcase  Toteutus

Palvelu alkaa neljän viikon ryhmämuotoisella starttijaksolla, minkä aikana kartoitetaan opiskeluvalmiuksia, elämäntilannetta ja vahvuuksia sekä rakennetaan työ- ja toimintakykyyn pohjautuva urasuunnitelma.

Starttijaksoa seuraa 12 viikon ammatillinen jakso, joka toteutetaan joko Liven tai Omnian työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tai työssä oppimalla.

Ammatillisen jakson aikana opiskelija muodostaa käsityksen alan työtehtävistä ja alan koulutuksen vaatimuksista. Jakson aikana on mahdollisuus suorittaa alakohtaisia lupia, passeja ja kortteja soveltuvin osin. Opiskelijalle laaditaan työvoimakoulutuksesta osaamistodistus.

 

Ammatillisen jakson lopussa jokaisen opiskelijan kanssa käydään palautekeskustelu ja laaditaan jatkosuunnitelma. Jatkosuunnitelma viedään TE-hallinnon ARVI-järjestelmään.

Yhteystiedot

 

Annika Eräkannas


phone 040 677 0589

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä