Koulutus ja valmennus

Erityisen tuen asiantuntijatalo 

Koulutus ja valmennus

Koulutus- ja valmennuspalveluissa palveluissa etsitään suuntia kohti työelämää tai opintoja. Valmennus voi tukea myös opintojen tai työssäoppimisjakson läpäisyä, omassa työpaikassa pysymistä tai maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan suomen kielen opiskelun avulla.

Kokeneet asiantuntijamme auttavat etsimään yksilöllisiä ratkaisuja, vahvistavat yksilölähtöisesti valmennettavan työelämävalmiuksia, motivaatiota sekä kannustavat hyödyntämään omia vahvuuksia työnhaussa. 

Valmennuksen tarkempi sisältö muotoillaan yksilöllisesti valmennettavan ja palvelun tilaajan tavoitteiden mukaan. Monipuolisten työnantajaverkostojemme ansiosta varmistamme tulokselliset siirtymät kohti työelämää tai koulutusta.

Palvelut toimipisteittäin

Yhteystiedot

 

Jenni Heinineva

Palvelupäällikkö


phone 040 662 0010

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

Asiakkaiden kokemuksia

Valmennuksessa syvensimme entisestään lähijohtajiemme osaamista monimuotoisen työyhteisön johtamisessa. Osallistujat kokivat erityisesti perehdytyksen mukauttamisen todella hyödylliseksi osaamiseksi kaikkien uusien työntekijöiden kohdalla, taustasta riippumatta.

Lassila & Tikanoja

Palaute Esimiestyö monimuotoisessa työyhteisössä koulutuksesta

Koulutus on hyödyllinen jokaiselle vieraskielisten opiskelijoiden opetuksen parissa työskentelevälle, erityisesti erityisen tuen piirissä työskenteleville. Suurin anti oli kokeneen kouluttajan esittelemät käytännön esimerkit sekä konkreettinen lista, mitä asioita kannattaa huomioida kun miettii vieraskielisen opiskelijan kohdalla, onko hänen oppimisessaan suomen kielen taidon lisäksi muutakin tuen tarvetta

Stadi

Ohjaavan opettajan palaute Maahanmuuttaja-opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamista ja heidän tukeminen käytännössä -koulutuksesta

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä