Koulutus ja valmennus

   Erityisen tuen asiantuntijatalo 

   Koulutus ja valmennus

   Koulutus- ja valmennuspalveluissa palveluissa etsitään suuntia kohti työelämää tai opintoja. Valmennus voi tukea myös opintojen tai työssäoppimisjakson läpäisyä, omassa työpaikassa pysymistä tai maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan suomen kielen opiskelun avulla.

   Kokeneet asiantuntijamme auttavat etsimään yksilöllisiä ratkaisuja, vahvistavat yksilölähtöisesti valmennettavan työelämävalmiuksia, motivaatiota sekä kannustavat hyödyntämään omia vahvuuksia työnhaussa. 

   Valmennuksen tarkempi sisältö muotoillaan yksilöllisesti valmennettavan ja palvelun tilaajan tavoitteiden mukaan. Monipuolisten työnantajaverkostojemme ansiosta varmistamme tulokselliset siirtymät kohti työelämää tai koulutusta.

   Palvelut toimipisteittäin

   Yhteystiedot

    

   Jenni Heinineva

   Palvelupäällikkö


   phone 040 662 0010

   envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

   Asiakkaiden kokemuksia

   Valmennuksessa syvensimme entisestään lähijohtajiemme osaamista monimuotoisen työyhteisön johtamisessa. Osallistujat kokivat erityisesti perehdytyksen mukauttamisen todella hyödylliseksi osaamiseksi kaikkien uusien työntekijöiden kohdalla, taustasta riippumatta.

   Lassila & Tikanoja

   Palaute Esimiestyö monimuotoisessa työyhteisössä koulutuksesta

   Koulutus on hyödyllinen jokaiselle vieraskielisten opiskelijoiden opetuksen parissa työskentelevälle, erityisesti erityisen tuen piirissä työskenteleville. Suurin anti oli kokeneen kouluttajan esittelemät käytännön esimerkit sekä konkreettinen lista, mitä asioita kannattaa huomioida kun miettii vieraskielisen opiskelijan kohdalla, onko hänen oppimisessaan suomen kielen taidon lisäksi muutakin tuen tarvetta

   Stadi

   Ohjaavan opettajan palaute Maahanmuuttaja-opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamista ja heidän tukeminen käytännössä -koulutuksesta

   Liven palvelupiste

   Haluatko tietoa Liven tarjoamista koulutuksista, valmennuksista ja muista palveluista? Liven Palvelupisteeltä saat ohjausta ja neuvontaa sopivan jatkopolun löytämiseen. Tavoitteesi voi olla vaikkapa opiskelupaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen. Etsitpä sopivaa vaihtoehtoa itsellesi, asiakkaallesi tai läheisellesi – ota rohkeasti yhteyttä!

    

   Ota yhteyttä