Fysiikka ja kemia

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Fysiikka ja kemia

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Pakolliset opinnot: 

  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp

Opinnoissa tutustutaan fysiikan ja kemian peruskäsitteisiin ja opetellaan hyödyntämään niitä oman alan työtehtävissä. Fysiikan ilmiöihin yhdistetään niihin liittyviä ominaisuuksia ja suureita yksiköineen. Kemian osalta opetellaan käsittelemään kemikaaleja itselle ja ympäristöllä turvallisella tavalla.

Valinnaiset opinnot: 

  • Mittaaminen ja havainnointi 1 osp
    • Kurssilla opetellaan tekemään erilaisia fysiikan ja kemian tyypillisimpiä mittauksia. Mittausten tulokset opetellaan esittämään graafisesti ja harjoitellaan mittausraportin tekoa. Lisäksi tutustutaan mittausvirheeseen liittyviin termeihin ja opetellaan arvioimaan omien mittausten tarkkuutta. Kemiallisten mittausten ohessa tutustutaan kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista löytyviin tietoihin.
  • Fysiikka työelämässä 1 osp
    • Tutustutaan syventävällä tasolla omalla alalla esiintyviin lämpöopin, mekaniikan, aalto-opin ja mekaniikan käsitteisiin 

Fysiikkaa ja kemiaa opettavat 

Sampo Tuominen p. 040 6306 610 

Juha Niiranen p. 040 3536 745