Matematiikka

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

 

Pakolliset opinnot:

  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp

Matematiikan opinnoissa lasketaan erilaisia omaan ammattialaan tai arkielämään liittyviä tehtäviä. Niissä käytetään mm. peruslaskutoimituksia, erilaisia mittayksiköitä, prosenttilaskua, geometriaa, yhtälöitä, tilastoja ja taulukoita. Tavoitteena on myös arvioida laskun lopputulosta ja käyttää laskinta.

 

Valinnaiset opinnot:

  • Talousmatematiikka 1 osp.
    • Kurssilla syvennetään osaamista prosenttilaskuissa sekä lasketaan ja pohditaan erilaisia kustannuksia.
  • Tilastomatematiikka 1 osp
    • Tutustutaan siihen, miten tilastotietoa voidaan ryhmitellä ja esittää taulukoina tai graafisina kuvaajina. Lasketaan myös erilaisia tilastollisia tunnuslukuja ja pohditaan todennäköisyyksiä.
  • Ongelmanratkaisu 1 osp
    • Ratkotaan matemaattisia ongelmia yhtälöiden ja lausekkeiden avulla tai vaikka piirtämällä, päättelemällä ja mallien avulla. Kaikki keinot ovat hyviä!

Matematiikkaa opettavat

Nina Olsson p. 040 1989 254

Sampo Tuominen p. 040 6306 610