Opinnollistaminen

Live linkkinä työelämään

Näytä osaamisesi

Kaikkea ei tarvitse oppia koulun penkillä. Alan ammattilaiseksi voi oppia työtä tekemällä. Osaamisen karttuessa työllistyminen helpottuu.

Ammatillisilla oppilaitoksilla on velvollisuus tunnistaa myös muualla kuin oppilaitoksessa hankittua osaamista.

Opinnollistamisen avulla opiskelija pääsee näyttämään työssä hankkimaansa osaamista juuri omalla tavallaan.

Opinnollistaminen-prosessi
Opinnollistaminen-blogi
Työympäristön kuvaus-lomake

Sanasto

Opinnollistaminen

 • Erilaisissa oppimisympäristöissä kertyneen osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi
 • Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten vertaaminen toisen asteen ammatillisten tutkintojen perusteisiin (ent. opetussuunnitelma -> opetussuunnitelmaperusteisesta opetuksesta on siirrytty osaamisperusteiseen opetukseen)

Oppimismisympäristöraportti / työympäristön kuvaus

 • työpaikan toimintaympäristön kuvaus
 • työpaikka, jossa tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen on mahdollista suorittaa
 • koneet ja laitteet soveltuvat ammattitaitovaatimusten oppimiseen
 • työturvallisuus on kunnossa
 • ohjaus- ja arviointiosaaminen on riittävää (koulutettu työpaikkaohjaaja)

Osaamisen tunnistaminen

 • osaaminen voidaan tunnistaa esim. havainnoimalla työntekoa työpaikalla
 • osaaminen voidaan tunnistaa myös dokumenttien avulla esim. todistuksen avulla
 • työpaikka voi tunnistaa osaamista

Osaamisen tunnustaminen

 • osaamisen tunnustamisen tekee aina oppilaitos
 • osaaminen voidaan tunnustaa esimerkiksi näytöllä

Osaamistodistus

 • dokumentti osaamisesta
 • myöntäjä on työpaikka/-paja
 • kuvataan osaaminen, ei sitä mitä henkilö ei osaa
 • osaaminen kerrotaan ammattitaitovaatimuksina

Tutkinnon perusteet

Ammattitaitovaatimukset

 • kuvataan mitä opiskelijan pitää osata
 • kriteereissä kuvataan osaamisen taso: T1, T2, H3, H4 ja K5 (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä)

Näyttö

 • kertynyt ammatillinen osaaminen osoitetaan näytöllä
 • osaaminen osoitetaan työpaikalla aidoissa työtilanteissa
 • osaamisen arvioi ammatillinen opettaja ja työpaikkaohjaaja)

Työpaikkaohjaaja

 • työpaikan esimies tai työntekijä, joka ohjaa opiskelijan opiskelua koulutussopimuspaikalla
 • on käynyt työpaikkaohjaajakoulutuksen tai on muulla tavoin saavuttanut riittävän arviointi

Lisätietoja

 

Marjut Nyström

Ammatillinen erityisopettaja


phone 040 198 9318

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

 

Päivi Määttä

Palveluohjaaja


phone 040 630 0028

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi