Opinnollistaminen

   Live linkkinä työelämään

   Näytä osaamisesi

   Kaikkea ei tarvitse oppia koulun penkillä. Alan ammattilaiseksi voi oppia työtä tekemällä. Osaamisen karttuessa työllistyminen helpottuu.

   Ammatillisilla oppilaitoksilla on velvollisuus tunnistaa myös muualla kuin oppilaitoksessa hankittua osaamista.

   Opinnollistamisen avulla opiskelija pääsee näyttämään työssä hankkimaansa osaamista juuri omalla tavallaan.

   Opinnollistaminen-prosessi
   Opinnollistaminen-blogi
   Työympäristön kuvaus-lomake

   Sanasto

   Opinnollistaminen

   • Erilaisissa oppimisympäristöissä kertyneen osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi
   • Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten vertaaminen toisen asteen ammatillisten tutkintojen perusteisiin (ent. opetussuunnitelma -> opetussuunnitelmaperusteisesta opetuksesta on siirrytty osaamisperusteiseen opetukseen)

   Oppimismisympäristöraportti / työympäristön kuvaus

   • työpaikan toimintaympäristön kuvaus
   • työpaikka, jossa tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen on mahdollista suorittaa
   • koneet ja laitteet soveltuvat ammattitaitovaatimusten oppimiseen
   • työturvallisuus on kunnossa
   • ohjaus- ja arviointiosaaminen on riittävää (koulutettu työpaikkaohjaaja)

   Osaamisen tunnistaminen

   • osaaminen voidaan tunnistaa esim. havainnoimalla työntekoa työpaikalla
   • osaaminen voidaan tunnistaa myös dokumenttien avulla esim. todistuksen avulla
   • työpaikka voi tunnistaa osaamista

   Osaamisen tunnustaminen

   • osaamisen tunnustamisen tekee aina oppilaitos
   • osaaminen voidaan tunnustaa esimerkiksi näytöllä

   Osaamistodistus

   • dokumentti osaamisesta
   • myöntäjä on työpaikka/-paja
   • kuvataan osaaminen, ei sitä mitä henkilö ei osaa
   • osaaminen kerrotaan ammattitaitovaatimuksina

   Tutkinnon perusteet

   Ammattitaitovaatimukset

   • kuvataan mitä opiskelijan pitää osata
   • kriteereissä kuvataan osaamisen taso: T1, T2, H3, H4 ja K5 (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä)

   Näyttö

   • kertynyt ammatillinen osaaminen osoitetaan näytöllä
   • osaaminen osoitetaan työpaikalla aidoissa työtilanteissa
   • osaamisen arvioi ammatillinen opettaja ja työpaikkaohjaaja)

   Työpaikkaohjaaja

   • työpaikan esimies tai työntekijä, joka ohjaa opiskelijan opiskelua koulutussopimuspaikalla
   • on käynyt työpaikkaohjaajakoulutuksen tai on muulla tavoin saavuttanut riittävän arviointi

   Lisätietoja

    

   Marjut Nyström

   Ammatillinen erityisopettaja


   phone 040 198 9318

   envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

    

   Päivi Määttä

   Palveluohjaaja


   phone 040 630 0028

   envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi