Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen