Suomi toisena kielenä

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Suomi toisena kielenä

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Suomi toisena kielenä (Wilmassa Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä)

Pakolliset kurssit 4 osp

 • Suomi toisena kielenä 1–4 osp

Suomi toisena kielenä -kursseilla harjoitellaan työelämän ja arjen viestintä- ja vuorovaikutustilanteita ja vahvistetaan suomen kielen osaamista. S2-tunneilla opiskellaan ammattialan sanastoa sekä erilaisia oman alan kielenkäyttötilanteita. Tunneilla keskustellaan suomeksi ja harjoitellaan suomeksi lukemista ja kirjoittamista sekä muita tärkeitä opiskelutaitoja. Osaamista vahvistetaan monimediaisesti ja tutustutaan erilaisiin teksteihin ja tekstilajeihin. Teemme opintoretkiä ja erilaisia projekteja muiden YTO-aineiden tai ammattiaineiden kanssa. 

Valinnaiset kurssit 4 osp

 • Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot 1 osp
  • Tällä kurssilla harjoitellaan pääasiassa suullisia viestintätaitoja oman tarpeen mukaan. 
 • Työelämän puheviestintä 1 osp
  • Kurssilla keskustellaan työpaikan erilaisiin puheviestintätilanteisiin ja työelämän vuorovaikutukseen liittyvistä asioista. Tyypillisiä tilanteita ovat esimerkiksi asiakaspalvelutilanteet, työyhteisössä toimiminen, haastavat tilanteet työelämässä.
 • Työelämän tekstejä 1 osp
  • Kurssilla tutustutaan työelämän ja erityisesti oman alan keskeisiin teksteihin ja tekstilajeihin.
 • Luetaan kirjallisuutta 1 osp
  • Kurssilla tutustutaan kirjallisuuteen ja luetaan esimerkiksi (tarvittaessa selkokielisiä) kirjallisuusnäytteitä.

Suomea toisena kielenä opettavat
Livia Hekanaho p. 040 6887 802
Titta Hänninen p. 040 7055 990