Taide ja luova ilmaisu

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Taide ja luova ilmaisu

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Pakolliseet opinnot:

Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Tunneilla opiskelija ilmaisee itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin ja oppii tunnistamaan kulttuurin ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille.

Valinnaiset opinnot:

  • Kulttuuriympäristön havainnointia 1 osp
    • Opiskelija osaa havainnoida ja kerätä tietoa kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti esimerkiksi Kulttuuripassin avulla.
  • Teoksen suunnittelu ja toteutus 1 osp
    • Opiskelija suunnittelee jonkin teoksen ja toteuttaa sen.
  • Tuote tai palvelu luovin keinoin 1 osp
    • Opiskelija suunnittelee ja kokeilee tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin.

Taidetta ja luovaa ilmaisua opettaa
Karoliina Oksanen, 040 6614424