Toiminta digitaalisissa ympäristöissä

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Toiminta digitaalisissa ympäristöissä

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Toiminta digitaalisissa ympäristöissä

Pakolliset opinnot:

 • Toiminta digitaalisissa ympäristöissä 2 osp

Tunneilla harjoitellaan toimisto-ohjelmien ja opiskelussa tarvittavien ohjelmien käyttöä. Tutustutaan erilaisiin ajankohtaisiin sosiaalisen median ilmiöihin, harjoitellaan tiedonhakua ja tiedon luotettavuuden arviointia. Tutustutaan tietoturvan ja tietosuojan perusteisiin. Harjoitellaan oman verkkoidentiteetin hallintaa.

Valinnaiset opinnot:

 • Ammatillinen toiminta digitaalisissa ympäristöissä 1 osp
  • Opiskelija hyödyntää omalle alalleen sopivia digitaalisia välineitä ammatillisten opintojen ja ammatillisen identiteetin kehittymisen tukena. Osana kurssia luodaan yleensä digitaalinen portfolio.
 • Digitutorina toimimisen perusteet 1 osp
  • Digitutor-toiminta on osa Liven tutortoimintaa. Digitutor ohjaa opiskelukavereita laitteiden ja ohjelmien käytössä. Digitutorina pääset hyödyntämään omaa osaamistasi ja saat oppia lisää digitaitoja ensimmäisten joukossa. Digitutorit tekevät paljon yhteistyötä muiden tutorien kanssa. Kurkkaa lisää tutor-oppaasta!
 • Toimisto-ohjelmien perusteet 1 osp
 • Toimisto-ohjelmien jatkokurssi 1 osp

Tieken @- ja A -tutkintojen sisällöt kuten

 • tekstinkäsittely
 • esitysgrafiikka
 • taulukkolaskenta
 • kuvankäsittely
 • verkkotyöskentely
 • tiedonhaku ja sähköposti.

Tutkinnon suorittamisesta saa erillisen todistuksen.

 • Digitutorina toimimisen jatkokurssi 1 osp
  • Jos osallistut digitutor-toimintaan useana vuonna, saat lisää vastuuta ja pääset toteuttamaan tapahtumia entistä itsenäisemmin. Tällöin sinulla on mahdollisuus saada myös toinen osaamispiste digitutortoiminnasta.

Toimintaa digitaalisissa ympäristöissä opettavat

Juha Niiranen (Metsälä) p. 040 3536 745

Karoliina Oksanen (Leppävaara) p. 040 6614 424

Sampo Tuominen (Leppävaara, Metsälä) p. 040 6306 610

Digitutortoiminnasta vastaavat Karoliina Oksanen ja verkkopedagogi Minna Kiili p. 040 6700 361.