Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Pakolliset opinnot:

  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen I, 1osp
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen II, 1osp

Kurssit koostuvat itsetuntemusta parantavista tehtävistä ja keskusteluista sekä työkykyä ylläpitävästä monipuolisesta liikunnasta. Tarkoitus on löytää jokaiselle oma tapa voida hyvin ja edistää omaa työkykyään myös tulevaisuudessa.

Valinnaiset opinnot:

  • Hyvinvointipassi 1 osp

Kurssilla pääsee käymään itsenäisesti kulttuuri- ja liikuntatapahtumissa sekä reflektoimaan kokemuksiaan pohdintatehtävien avulla. Yksi suoritusmuoto on osallistua LIVE:n luontoliikuntapäiviin ja pohtia tehtävien avulla luonnon vaikutuksia hyvinvointiin ja työkykyyn.

  • Harrastuneisuus 1 osp

Oma harrastuneisuus esiin! Omaa liikunnallista elämäntapaa muodostamaan! Kurssilla liikutaan ja tutustutaan ryhmää kiinnostaviin liikuntamuotoihin.

  • Työkykyvalmiuksien vahvistaminen ja yhteistyötaidot 1 osp

Kurssilla suunnitellaan ja järjestetään tyhy-tapahtuma/toimintaa. Ryhmätyötä parhaimmillaan!

  • Liikuntatutorina toimiminen 1 osp

Liikuntatutor-toiminta on osa Liven tutortoimintaa, joka tapahtuu osittain vapaa-ajalla. Liikuntatutorina pääset mm. osallistumaan Liven aktiivisen toimintakulttuurin edistämiseen yhdessä liikuntatiimin kanssa. Ideointia, ohjaamiskokemusta, kannustamista...! Kurkkaa lisää tutor-oppaasta!

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä opettavat
Leena Linjama, p. 040 670 4990
Katariina Kekki, p. 040 682 6612