Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Pakolliset opinnot

  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp

 Opinnoissa keskustellaan ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista ja seurataan uutisointia. Tehdään soveltavia tiedonhankintatehtäviä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, tasa-arvosta sekä kansalaisen perusoikeuksista ja mietitään kuluttajan oikeuksia ostotilanteessa. Pohditaan, millaisia palveluita hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa kansalaisilleen ja miten ne rahoitetaan. Miten omaa talouttaan kannattaisi hoitaa ja mihin velkaongelmat voivat johtaa? Laaditaan opiskelijalle kuukausibudjetti sekä vertaillaan hintoja ja erilaisia rahoitusmuotoja. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vierailukäynti.

Valinnaiset opinnot

  • Yhteiskunnallinen toiminta, 1-3 osp

Osallistuminen oppilaskunta-, tutor- tai muuhun vapaaehtoistoimintaan.

  • Yhteiskunnallinen päätöksenteko, 1 osp

Verkkokurssi, jossa tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja syvennytään ajankohtaisiin aiheisiin, esim. vaalit. Kurssilla seurataan yhteiskunnallista päätöksentekoa eri tahoilla, esim. oppilaskunta, kunnanvaltuusto ja eduskunta.

  • Talous tutuksi, 1 osp

Verkkokurssi, jossa seurataan taloutta koskevaa uutisointia ja tutkitaan, miten talouden tilanne heijastuu oman alan työpaikkoihin. Lisäksi opetellaan kansantalouden peruskäsitteitä käytännön esimerkkien kautta.

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimista opettaa Elina Karjalainen, p. 040 5703 052.