Yrittäjyys

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Yrittäjyys

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Pakolliset opinnot

  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp

Opinnoissa pohditaan yritystoiminnan merkitystä yhteiskunnassa ja sitä, mitä eroa on sisäisellä ja ulkoisella yrittäjyydellä. Ideoidaan liikeidea ja arvioidaan sen toimivuutta. Lisäksi arvioidaan omia valmiuksia toimia yrittäjänä ja tiedostetaan yritystoimintaan liittyvät riskit.

Osaamista voi näyttää tekemällä yrittäjyyteen liittyvän verkkokurssin, osallistumalla osuuskuntatoimintaan tai ammatillisten opintojen yhteydessä.

Yrittäjyyttä opettaa Elina Karjalainen, puh. 040 570 3052.