Usein kysyttyä koronasta (päivitetty 11.1.2022 klo 11.00). Lue lisää

Painokevennetty kävelykuntoutus

Tehokas kuntoutusmuoto kävelyn uudelleen oppimiseen.

 

 

Painokevennetty kävelykuntoutus

Painokevennetty kävelykuntoutus on paljon tutkittu menetelmä ja se on todettu vaikuttavaksi ja tehokkaaksi menetelmäksi neurologisessa kuntoutuksessa. Kävelyn uudelleen oppiminen on usein neurologisen kuntoutuksen keskeisempiä tavoitteita. Painokevennetyn kävelyharjoittelun menetelmät mahdollistavat varhaisen kävelyharjoitteiden aloituksen sekä runsaat toistomäärät, mitkä ovat tärkeitä taidon uudelleen oppimiseksi.

Painokevennetyssä kävelykuntoutuksessa kuntoutujan painoa kevennetään tukivaljaiden avulla, jolloin vähäisenkin toimintakyvyn omaava kuntoutuja voi harjoitella tehokkaasti ja turvallisesti pystyasennossa. Harjoittelussa yhdistetään ylävartalon hallinta, painon siirto, askellus ja tasapainon säilyttäminen. Toistojen määrä harjoittelussa suhteessa harjoitteluaikaan on korkea, mikä edistää kävelyn uudelleen oppimisen taitoa.

LiveNeuronissa on käytössä useita tehokkaita painokevennetyn kävelyharjoittelun kuntoutusmenetelmiä ja -välineitä, joilla voidaan:

 • edistää kävelyn osavaiheita ja symmetriaa
 • kehittää kävelykestävyyttä ja tasapainon hallintaa
 • edistää kävelyn eri vaiheiden normalisoitumista
 • edistää itsenäisen kävelykyvyn saavuttamista
 • ennaltaehkäistä liikkumattomuuden aiheuttamia fysiologisia haittoja
 • kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä

Lokomat – kävelyrobotti

 • LiveNeuronin uusin kävelykuntoutuksen menetelmä
 • kävelyn osavaiheiden harjoittelu hyvin tuetuissa valjaissa ja alaraajaortooseissa synkronoidusti liikkuvalla kävelymatolla
 • alaraajojen eri niveltasoilla sekä oikean ja vasemman puolen säädöt tehtävissä erikseen
 • harjoitteiden seurantatiedot helposti koottavissa esille

G-EO porraskävelysimulaattori (kävelyrobotti)

 • tehokas painokevennetyn kävelyn kuntoutusmenetelmä, josta Live Neuronilla pitkä käyttökokemus
 • harjoituksissa tasamaakävely sekä porraskävely ylös- ja alaspäin
 • monipuolisesti ohjelmoitavat askellaudat ja yksilölliset säätömahdollisuudet kävelyvaiheiden harjoitteluun
 • synkronoidut virtuaalireitit harjoittelun monipuolistamiseksi
 • harjoitteiden seurantatiedot helposti koottavissa esille

Kävelymatto

 • tasamaa- ja ylämäkikävelyn harjoittelu painokevennetysti
 • erilaiset harjoituksen vaativuustasot
 • painokevennys ja asennon turvaaminen valjailla helpottaa omaa liikkeen tuottoa
 • riittävän alhainen kävelymaton säädettävä aloitusnopeus lisää turvallisuutta ja siirtymistä ns. itseohjattuun askeltamiseen

Valjasrata (tukivaljaat kattokiskokiinnityksin)

 • etu- ja takaperinkävely, sivusuuntainen kävely ja juoksu turvallisesti pystyasennon varmistuksella
 • askellusharjoitteet ja toiminnalliset harjoitteet lisäten harjoitteiden vaativuutta turvallisesti
 • väylä apuvälineestä luopumiselle ilman kaatumisen pelkoa

Valjaskävely altaassa (tukivaljaat kattokiskokiinnityksin)

 • Veden hydrostaattisen paineen ja veden vastuksen hyödyntäminen harjoitteissa ilman horjahtamisen tai liukastumisen pelkoa tukivaljaiden turvatessa pystyasennon vedessä.
 • Lämmin allasvesi rentouttaa lihaksia ja mahdollista spastisuutta

Neurologisen kuntoutuksen tavoitteet

Neurologisen kuntoutuksen sisältö määritellään aina asiakkaan kuntoutustarpeiden mukaisesti.

Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn kohentuminen ja elämänlaadun parantuminen. Autamme sinua löytämään motivaation ja voimavarat itsehoitoon ja hyödyntämään niitä kotona selviytymisen tukena.

Kannustamme omatoimiseen harjoitteluun ja tarjoamme myös monipuolista ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Annamme sinulle ja omaisille tietoa sairaudesta, erilaisista vaihtoehdoista hoidon ja terapian suhteen sekä sosiaalietuuksista.

Elämme parhaillaan digitaalista murrosvaihetta ja tänä aikana monet perinteiset kuntoutuskäytännöt ja -menetelmät saavat rinnalleen uusia toteuttamismuotoja, joissa tietotekniset sovellukset mahdollistavat kuntoutuksen ajasta ja paikasta riippumatta. Vetrean kuntoutustiimi toimii asiakaslähtöisesti yhteistyössä kuntoutujalle tärkeiden verkostojen ja toimijoiden kanssa.

Kuntoutustiimi kulkee kehityksen mukana ja on tulevaisuudessakin tukenasi, kun tarvitset sinulle parhaiten soveltuvaa, oikea-aikaista ja vaikuttavaa kuntoutusta.

person  Kenelle palvelu sopii?

 • aivoverenkiertohäiriö (AVH)
 • aivovammat
 • selkäydinvammat
 • Parkinsonin tauti
 • MS-tauti
 • CP-vamma
 • lihassairaudet
 • ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroosi
 • Erilaiset harvinaiset neurologiset sairaudet

question-circle  Miten hakeutua palvelun pariin?

 

briefcase  Neurologisen kuntoutuksen muodot

 • Toimintaterapia
 • Fysioterapia
 • Allasterapia

building-line  Toimipaikat

Live Neuron
Letkukaari 5B

70820 Kuopio

Live Kupoli
Itkonniemenkatu 9
70500 Kuopio

Live Iisalmi
Satamakatu 11 (käynti Riistakadun puolelta)
74100 Iisalmi

Yhteystiedot

 

Nimi

Yksikön päällikkö


phone 040 xxxxxx

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

 

Nimi

Yksikön päällikkö


phone 040 xxxxxx

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

 

Nimi

Yksikön päällikkö


phone 040 xxxxxx

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

Nimi

Yksikön päällikkö


phone 040 xxxxxx

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi