Sotainvalidien ympärivuorokautinen hoito, intervallihoito ja päivätoiminta

Sotainvalidien laitos- ja päiväsairaanhoito

 

 

Sotainvalidien ympärivuorokautinen hoito, intervallihoito ja päivätoiminta

Ympärivuorokautisen hoidon avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan toimintakykyä, hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Hoidossa korostuu itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys. Määräaikaisen ja jaksottaisen hoidon tavoitteena on tukea kotona pärjäämistä.

question-circle  Miten hakeutua palvelun pariin?

Kuntoutusta haetaan oman paikkakunnan terveyskeskuksen kautta.

briefcase  Kuntoutuksen sisältö

Intervallihoidossa asiakas asuu vielä osittain kotona. Kotona ja palveluyksikössä olo vuorottelevat asiakkaalle tehdyn yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Intervallihoito on suunnitelmallista toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää hoitoa.

Päivätoiminta on palvelumuoto, jonka avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta, omatoimisuutta ja kotona selviytymistä. Yksilöllistä hoitotyön suunnitelmaa toteutetaan hoitotyön keinoin.

Sotainvalidien hoitopalvelut koskevat vähintään 20 %:n sotainvalidia, jolla on mahdollisuus päästä pysyvään tai intervallihoitoon, tai päivätoimintaan, jos hän ei terveydentilan heikentymisen vuoksi selviydy kotona, tai tarvitsee ajoittaista tukea kotona selviytymiseen. Palvelut koskevat myös sotilasinvalideja.

building-line  Toimipaikat

Live Iisalmi
Satamakatu 11 (käynti Riistakadun puolelta)
74100 Iisalmi
iisalmi@inlive.fi
puh. 040 136 1544

Live Joensuu
Nepenmäenkatu 2
80200 Joensuu
joensuu@inlive.fi

puh. 040 136 0702

Yhteystiedot

 

Jonna Heimonen

Palvelupäällikkö

Live Iisalmi


phone 040 136 1544

envelope-line jonna.heimonen@inlive.fi

 

Marjukka Mustonen

Palvelupäällikkö

Live Joensuu


phone 040 136 0702

envelope-line marjukka.mustonen@inlive.fi