Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiat

Vaativaa lääkinnällistä avoterapiaa alle 65–vuotiaille

 

 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiat

Kela järjestää ja rahoittaa vaativaa lääkinnällistä avoterapiaa alle 65–vuotiaille. Kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa korotettuun vammaistukeen, vaan toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena.

Yksilöterapian tavoitteena on auttaa löytämään omat voimavarat ja kyvyt sekä vaikuttaa mahdollisuuksiin selviytyä arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuntoutuksen sisältö

Kuntoutuksessa opetellaan sellaisia taitoja ja tehdään harjoitteita, joita hyödyntäen ja soveltaen kuntoutuja voi itse tai lähiverkoston tuella vaikuttaa omaan toimintakykyynsä. Kuntoutuja saa valmiuksia ja rohkeutta osallistua elinympäristössään ja yhteiskunnassa mahdollisimman täysipainoisesti. Kuntoutus pyrkii löytämään myös keinoja ympäristössä olevien fyysisten ja sosiaalisten esteiden vähentämiseksi. Lisäksi kuntoutuja saa innostusta toimia oman elämänsä tavoitteiden asettamiseksi ja niiden saavuttamiseksi.

person  Kenelle palvelu sopii?

Kohderyhmänä ovat alle 65–vuotiaat henkilöt, joille Kela myöntää vaativaa kuntoutusta avoterapiana. 

Toteutamme Liven kuntoutuksen toimipaikoissa Kelan vaativan kuntoutuksen fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja allasterapiaa.

question-circle  Miten hakeutua palvelun pariin?

Kelan vaativan kuntoutuksen terapioita haetaan Kelalta KU 104-lomakkeella. Hakemuksen perusteena tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa laadittu kuntoutussuunnitelma tai B-lausunto, jossa on suositeltu asiakkaalle suoriutumisen ja osallistumisen kannalta tarpeellinen kuntoutus.

Ota yhteyttä suoraan meihin, jos tarvitset neuvoa tai lisätietoa!

Lomake KU 104 (ei saavutettava pdf)

building-line  Toimipaikat

Live Iisalmi
Satamakatu 11 (käynti Riistakadun puolelta)
74100 Iisalmi
p. 040 136 1543
iisalmi@inlive.fi 

Live Kupoli
Itkonniemenkatu 9
70500 Kuopio
p. 050 573 0045
kupoli@inlive.fi

Live Neuron
Letkukaari 5B
70820 Kuopio
p. 050 430 2040
neuron@inlive.fi