Koulutus- ja arviointipalvelut

Avekki 12h ja 16h

Avekki

Avekki-toimintatapamalli antaa työntekijälle ja työyhteisölle valmiuksia ennakoida ja hallita uhka- ja väkivaltatilanteita. Koulutuksessa aihetta tarkastellaan asiakkaan, työntekijän, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta. Koulutuksen aikana pohditaan, mistä muodostuu turvallinen työympäristö ja perehdytään Avekki -toimintatapamallin soveltamiseen omassa työyhteisössä.

Tietoa koulutuksesta

person  Sisältö

12h AVEKKI-koulutus

Koulutuksessa käydään läpi AVEKKI-toimintatapamallin teoriaa sekä käytäntöjä. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Vähintään 12 tunnin AVEKKI-koulutuksen käytyään henkilö on oikeutettu osallistumaan AVEKKI-kouluttajakoulutukseen. 

Koulutus sisältää:

 • uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointi 
 • vuorovaikutus 
 • työyhteisön toiminta 
 • ohjaava lainsäädäntö
 •  itsensä suojeleminen 
 • lähestyminen, ohjaaminen ja saattaminen  
 • yhteistyö muiden kanssa tilanteessa 

Näiden lisäksi koulutuksessa on käytännön harjoitteita vuorovaikutuksesta sekä rajoittamisesta. 

16h AVEKKI-koulutus

Koulutuksessa käydään läpi AVEKKI-toimintatapamallin teoriaa sekä käytäntöjä. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa. 16 tunnin AVEKKI-koulutuksen käytyään henkilö on oikeutettu osallistumaan AVEKKI-kouluttajakoulutukseen. 

Koulutus sisältää:

 • uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointi 
 • vuorovaikutus 
 • työyhteisön toiminta 
 • ohjaava lainsäädäntö 
 • itsensä suojeleminen 
 • lähestyminen, ohjaaminen ja saattaminen  
 • yhteistyö muiden kanssa tilanteessa 
 • tilanteen jälkiselvittely 

Näiden lisäksi koulutuksessa on käytännön harjoitteita vuorovaikutuksesta sekä rajoittamisesta. Harjoittelussa käydään myös läpi erilaisia case-tilanteita sekä asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Tässä koulutuksessa käytännön harjoittelu on monipuolisempaa ja siihen on varattu enemmän aikaa. 

 

question-circle Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille työntekijöille ja työyhteisöille, jotka työskentelevät sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja turvallisuusalalla esimerkiksi perusopetuksessa, päivähoidossa, lastensuojelussa, sairaanhoidossa, mielenterveyspuolella tai nuorisotyössä.

 

book Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tarjota tietämystä ja toimintamalleja uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin sekä hallintaan.  

Kouluttajat

Liven asiantuntijakouluttaja


envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

Yhteystiedot

 

Jasmin Al Kurdi

Koulutussuunnittelija


Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille

phone 040 198 9292

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä