Tietosuoja

   Henkilötietojen käsittely Live-säätiössä

   Tietosuoja Live-säätiössä

   Yksityisyytesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Olemme sitoutuneet turvaamaan opiskelijoidemme ja asiakkaidemme yksityisyyttä voimassa olevien lakien mukaan.

   Seuraavassa kerromme henkilötietojen käsittelystä Livessä.

   Erillinen tietosuojapolitiikka määrittelee yksityiskohtaisemmin, kuinka Livessä varmistetaan henkilötietojen ja muiden luottamuksellisten tietojen lainmukainen käsittely ja tietosuojan korkea taso.

   Tietosuojaselosteet puolestaan määrittelevät, mitä henkilötietoja keräämme ja miten käytämme näitä tietoja.

   Miksi henkilötietoja kerätään?

   Live-säätiö tarjoaa monenlaisia palveluita. Keräämämme henkilötiedot riippuvat palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa.

   Syitä henkilötietojen keräämiseen voi olla esimerkiksi:

   • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten ammatillisen koulutuksen järjestäminen tai kirjanpitotarkoitukset.
   • Palveluiden tuottaminen: Keräämme ja/tai käsittelemme henkilötietoja Palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi. Palveluiden tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen tai asiakaspalvelua varten.

   Millaisia tietoja minusta kerätään?

   Keräämme ja käsittelemme mm. seuraavanlaisia henkilötietoja:

   • ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen liittyviä henkilötietoja
   • sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamiseen liittyviä henkilötietoja
   • työsuhteeseen liittyviä henkilötietoja
   • asiakkuuteen liittyviä henkilötietoja kuten tilauksia koskevat tiedot ja laskutus- ja maksutiedot
   • markkinointiin liittyviä henkilötietoja.

   Mistä tietoni saadaan?

   Keräämme henkilötietoja, jotka:

   Sinä annat asioidessasi kanssamme esimerkiksi ollessasi työsuhteessa, silloin kun käytät palveluitamme tai tilaat uutiskirjeemme.

   Saamme muista lähteistä kuten esimerkiksi opiskelijoiden hakijatiedot Opintopolku.fi-sivustolta.

   Kuka henkilötietojani käsittelee tai luovutetaanko niitä eteenpäin?

   Live-säätiö voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Tietoja saavat käsitellä vain ne Liven työntekijät, joille se on työtehtävien kannalta välttämätöntä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusmenettelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen.

   Live-säätiöllä on velvollisuus luovuttaa henkilötietoja viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

   Kuinka turvaamme henkilötiedot?
   Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurien käyttö, rajatut käyttöoikeudet ja niiden käytön valvonta, asianmukainen kulunhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä henkilötietoja käyttävien sopimuskumppanien huolellinen valinta. Lisätietoja Säätiön tietoturvapolitiikasta.

   Käytetäänkö sivustolla evästeitä?
   Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla.

   Omien tietojen tarkistaminen, oikaiseminen ja poistaminen
   Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Mikäli henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus nähdä ja tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö tehdään tietojen tarkastuspyyntölomakkeella.

   Sinulla on oikeus pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon täydentämistä tai korjaamista. Rekisteröity voi itse päivittää osan henkilötiedoistaan järjestelmien kautta (esim. Wilma-käyttöliittymä). Niiden tietojen, joita rekisteröity ei voi itse muuttaa, korjaaminen tapahtuu tietojen oikaisupyyntölomakkeella.

   Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi ja peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisia tilanteita ovat mm. se, että tietojen keräämisen alkuperäistä käyttötarkoitusta ei enää ole tai perut suostumuksesi, joka on ollut edellytys henkilötietojesi käsittelylle.

   Live-säätiöllä voi kuitenkin olla lakisääteisiä velvollisuuksia käsitellä ja säilyttää henkilötietojasi (esim. ammatillinen koulutus). Tällöin henkilötietojasi ei voida poistaa.  Tietojasi ei voida poistaa myöskään silloin kun niiden säilyttäminen perustuu lain säännökseen.

   Pyyntö henkilötietojen tarkastamiseen, korjaamiseen tai poistamiseen tehdään alla olevilla lomakkeilla. Lomake toimitetaan Live-säätiön/Ammattiopisto Liven toimipaikkaan omakätisesti allekirjoitettuna ja lomakkeen palautuksen yhteydessä rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan (esim. henkilöllisyystodistus, passi, ajokortti).

   Tietojen tarkastuspyyntö

   Tietojen oikaisupyyntö

   Tietojen poistamispyyntö

   Lokitietojen tarkastuspyyntö

   Oikeus tehdä valitus
   Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

   Tietosuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä:
   tietosuojavastaava / Privaon Oy
   tietosuoja@inlive.fi

   Liven palvelupiste

   Haluatko tietoa Liven tarjoamista koulutuksista, valmennuksista ja muista palveluista? Liven Palvelupisteeltä saat ohjausta ja neuvontaa sopivan jatkopolun löytämiseen. Tavoitteesi voi olla vaikkapa opiskelupaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen. Etsitpä sopivaa vaihtoehtoa itsellesi, asiakkaallesi tai läheisellesi – ota rohkeasti yhteyttä!

    

   Ota yhteyttä