OIVA-vuorovaikutusmalli

   Työyhteisön vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
    

   OIVA-vuorovaikutusmalli®

   Haluatteko tukea puhevammaisen ihmisen hyvinvointia ja parantaa hänen elämänlaatuaan sekä vahvistaa samalla yhteisön työntekijöiden ammattitaitoa? Tasavertaisena vuorovaikutuskumppanina toimiessa voimme tukea puhevammaisten ihmisten, heidän läheistensä sekä työntekijöiden myönteisiä kohtaamisia. Vuorovaikutus vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa on kuitenkin usein haasteellista ammattilaisellekin. Taito toimia tasavertaisena vuorovaikutuskumppanina ei synny välttämättä itsestään, mutta se on opittavissa! Puhevammaisen ihmisen hyvinvointi ja elämänlaatu paranee laadukkaan vuorovaikutuksen ja kohtaamisten avulla.

   Tietoa palvelusta

   OIVA-prosessi

   KOHDERYHMÄ:

   Työntekijätiimille, joka haluaa kehittää vuorovaikutustapojaan vastaamaan entistä paremmin puhevammaisten asiakkaiden tarpeita

   SISÄLTÖ:

   Käytössä OIVA-vuorovaikutusmallin® työvälineet, jotka suuntaavat huomion vuorovaikutukseen, jäsentävät työskentelyä ja helpottavat vuorovaikutusta vahvistavien tavoitteiden asettamista

   Työskentely perustuu vuorovaikutustilanteiden videointiin ja videoiden havainnointiin yhdessä

   Videoanalyysin tukena ohjauskeskustelu, jossa OIVA-ohjaaja löytää yhdessä työntekijöiden kanssa vuorovaikutusta edistäviä tekijöitä tunnistamalla ja hyödyntämällä osallistujien vahvuuksia

   Kesto vajaa vuosi, 10 OIVA-ohjaajan tapaamista

   TAVOITE:

   Tavoitteena työyhteisö, jossa jokainen arjen tilanne nähdään mahdollisuutena tasavertaiseen vuorovaikutukseen ja kommunikointiin

   Kun työntekijät jakavat yhteisen tavoitteen parantaa asukkaiden hyvinvointia, asukkaiden osallisuus lisääntyy sekä siten elämänlaatu yhteisössä paranee

   OIVA-klinikka

   KOHDERYHMÄ

   Osallistujina puhevammainen ihminen ja hänen läheisensä esimerkiksi vanhemmat, kuntouttajat ja työntekijöitä yhteisöstä, jossa hän on asiakkaana

   SISÄLTÖ  

   Työskentelyssä hyvät vuorovaikutustavat tuodaan näkyviksi, yhteiseen tietoisuuteen ja käyttöön

   Käytössä OIVA-vuorovaikutusmallin® työvälineet ja videotyöskentely OIVA-prosessityöskentelyä vastaavasti

   Työntekijät ja lähi-ihmiset tulevat OIVA-ohjaajan ohjaaman työskentelyn avulla tietoiseksi onnistuneista, puhevammaisen ihmisen aloitteellisuutta ja osallisuutta vahvistavista vuorovaikutustavoista

   Kesto 4-5 kuukautta, 6 OIVA-ohjaajan tapaamista

   TAVOITE

   Tavoitteena läheisten ja ammattilaisten vuorovaikutustaitojen vahvistuminen sekä siten puhevammaisen ihmisen osallisuuden lisääminen ja hyvinvoinnin

   OIVA-vuorovaikutusmallin® vaikutukset

   • Puhevammainen ihminen aktivoituu ilmaisemaan tarpeitaan ja toiveitaan, kun hänen viestinsä huomataan
   • Puhevammaisen ihmisen tyytyväisyys lisääntyy ja haastava käyttäytyminen vähenee
   • Palveluiden laatu paranee
   • Työntekijöiden ammattitaito kehittyy ja erityisosaaminen vahvistuu
   • Työyhteisön vuorovaikutus ja työntekijöiden yhteisöllisyyden tunne lisääntyy
   • OIVA-yhteisöt työskentelevät innovatiivisesti ja ovat edelläkävijöitä vuorovaikutusasioissa
   • OIVA-prosessi voidaan sitoa yksikön omiin kehittämistavoitteisiin ja käyttää niissä työkaluna
   • OIVA-prosessi vastaa kokonaisen tiimin täydennyskoulutustarpeeseen
    

   Jasmin Al Kurdi

   Koulutussuunnittelija


   Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille.

   phone 040 198 9292

   envelope-line jasmin.alkurdi@inlive.fi

   Liven palvelupiste

   Haluatko tietoa Liven tarjoamista koulutuksista, valmennuksista ja muista palveluista? Liven Palvelupisteeltä saat ohjausta ja neuvontaa sopivan jatkopolun löytämiseen. Tavoitteesi voi olla vaikkapa opiskelupaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen. Etsitpä sopivaa vaihtoehtoa itsellesi, asiakkaallesi tai läheisellesi – ota rohkeasti yhteyttä!

    

   Ota yhteyttä