Arviointi- ja ohjauspalvelut

   Erityisen tuen asiantuntijatalo 

   Arviointi- ja ohjauspalvelut

   Erilaiset arviointipalvelut auttavat selvittämään henkilön työ- ja toimintakykyä, sopivaa ajankohtaa takaisin työelämään palaamiseksi, sekä onko omaa työnkuvaa tarpeen muotoilla omaan kuntoon sopivammaksi vai olisiko henkilön tarpeen jatkaa vielä kuntoutuksen parissa.

   Ohjauspalveluissamme kartoitetaan työ- ja koulutushistoriaasi, mielenkiinnon kohteitasi ja tavoitteitasi. Tuemme sinua tulevaisuuttasi koskevien ratkaisujen tekemisessä. Etsimme yhdessä vahvuuksiasi ja käymme läpi mahdollisuuksiasi. Ohjauksessa kartoitetaan myös elämäntilanteen ja terveydentilan vaikutusta työ- ja opiskelukykyysi. Haluamme että löydät oman polkusi kohti tavoitteitasi.

   Palvelut toimipisteittäin

   Yhteystiedot

    

   Tarja Pasanen

   Palvelupäällikkö


   phone 040 5757442

   envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

   Asiakkaiden kokemuksia

   Valmennuksessa syvensimme entisestään lähijohtajiemme osaamista monimuotoisen työyhteisön johtamisessa. Osallistujat kokivat erityisesti perehdytyksen mukauttamisen todella hyödylliseksi osaamiseksi kaikkien uusien työntekijöiden kohdalla, taustasta riippumatta.

   Lassila & Tikanoja

   Palaute Esimiestyö monimuotoisessa työyhteisössä koulutuksesta

   Koulutus on hyödyllinen jokaiselle vieraskielisten opiskelijoiden opetuksen parissa työskentelevälle, erityisesti erityisen tuen piirissä työskenteleville. Suurin anti oli kokeneen kouluttajan esittelemät käytännön esimerkit sekä konkreettinen lista, mitä asioita kannattaa huomioida kun miettii vieraskielisen opiskelijan kohdalla, onko hänen oppimisessaan suomen kielen taidon lisäksi muutakin tuen tarvetta

   Stadi

   Ohjaavan opettajan palaute Maahanmuuttaja-opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamista ja heidän tukeminen käytännössä -koulutuksesta

   Liven palvelupiste

   Haluatko tietoa Liven tarjoamista koulutuksista, valmennuksista ja muista palveluista? Liven Palvelupisteeltä saat ohjausta ja neuvontaa sopivan jatkopolun löytämiseen. Tavoitteesi voi olla vaikkapa opiskelupaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen. Etsitpä sopivaa vaihtoehtoa itsellesi, asiakkaallesi tai läheisellesi – ota rohkeasti yhteyttä!

    

   Ota yhteyttä