Arviointi- ja ohjauspalvelut

Erityisen tuen asiantuntijatalo 

Arviointi- ja ohjauspalvelut

Erilaiset arviointipalvelut auttavat selvittämään henkilön työ- ja toimintakykyä, sopivaa ajankohtaa takaisin työelämään palaamiseksi, sekä onko omaa työnkuvaa tarpeen muotoilla omaan kuntoon sopivammaksi vai olisiko henkilön tarpeen jatkaa vielä kuntoutuksen parissa.

Ohjauspalveluissamme kartoitetaan työ- ja koulutushistoriaasi, mielenkiinnon kohteitasi ja tavoitteitasi. Tuemme sinua tulevaisuuttasi koskevien ratkaisujen tekemisessä. Etsimme yhdessä vahvuuksiasi ja käymme läpi mahdollisuuksiasi. Ohjauksessa kartoitetaan myös elämäntilanteen ja terveydentilan vaikutusta työ- ja opiskelukykyysi. Haluamme että löydät oman polkusi kohti tavoitteitasi.

Palvelut toimipisteittäin

Yhteystiedot

 

Tarja Pasanen

Palvelupäällikkö


phone 040 5757442

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

Asiakkaiden kokemuksia

Valmennuksessa syvensimme entisestään lähijohtajiemme osaamista monimuotoisen työyhteisön johtamisessa. Osallistujat kokivat erityisesti perehdytyksen mukauttamisen todella hyödylliseksi osaamiseksi kaikkien uusien työntekijöiden kohdalla, taustasta riippumatta.

Lassila & Tikanoja

Palaute Esimiestyö monimuotoisessa työyhteisössä koulutuksesta

Koulutus on hyödyllinen jokaiselle vieraskielisten opiskelijoiden opetuksen parissa työskentelevälle, erityisesti erityisen tuen piirissä työskenteleville. Suurin anti oli kokeneen kouluttajan esittelemät käytännön esimerkit sekä konkreettinen lista, mitä asioita kannattaa huomioida kun miettii vieraskielisen opiskelijan kohdalla, onko hänen oppimisessaan suomen kielen taidon lisäksi muutakin tuen tarvetta

Stadi

Ohjaavan opettajan palaute Maahanmuuttaja-opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamista ja heidän tukeminen käytännössä -koulutuksesta

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä