tietosuoja1920x900px.jpg

Saavutettavuus­seloste

Invalidisäätiö, Ammattiopisto Live ja Live Palvelut

Saavutettavuusseloste

Invalidisäätiö sr on sitoutunut takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Saavutettavuusdirektiivin tarkoituksena on varmistaa, että verkkosivut ja niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voi käyttää niitä ja ymmärtää, mitä sivuilla sanotaan.

Invalidisäätiön saavutettavuusseloste koskee sivustoja:

Invalidisäätiön sivustot on julkaistu 13.8.2018. Lain saavutettavuusvaatimukset tulevat voimaan 23.9.2020.

Invalidisäätiön tavoitteena on taata teknisesti saavutettavat, sisällöllisesti ymmärrettävät ja käyttöliittymältään selkeät ja helppokäyttöiset verkkosivut kaikenlaisille käyttäjille.

Invalidisäätiön, Ammattiopisto Liven ja Live Palveluiden verkkosivustot vastaavat saavutettavuusvaatimuksia suurilta osin. Havaittu kehityshanke liittyy pdf-muotoisiin dokumentteihin. Tästä johtuen sivuilta löytyvät vuosikertomukset ja esitteet eivät välttämättä toimi kaikilla ruudunlukulaitteilla.

Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon.

Invalidisäätiön verkkosivuilla on otettu huomioon erilaiset erityisen tuen tarpeet: Verkkosivut ovat yhdenmukaiset näkörajoitteisille suunnattujen ruudunlukusovellusten kanssa. Sisältö on selkeää yleiskieltä. Ammattiopisto Liven verkkosivuilla on toiminto, joka muuttaa tekstin puheeksi (toimintoa ei ole Invalidisäätiön ja Live Palveluiden sivuilla).

Otamme mielellämme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia Invalidisäätiön, Ammattiopisto Liven ja Live Palveluiden verkkosivujen saavutettavuutta koskien osoitteessa viestinta@inlive.fi Vastaamme palautteisiin viimeistään kahden viikon kuluessa.

Lisätietoja saavutettavuudesta Aluehallintoviraston verkkosivuilta.