Whistleblowing-palvelu

Kanava väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen.

Haluamme toimia oikein

Haluamme, että jokainen pystyy ilmoittamaan epäilemästään mahdollisesta väärinkäytöksestä, joka ei ole Liven arvojen ja periaatteiden mukaista toimintaa. Tällä tavoin saamme mahdollisuuden estää tai oikaista näitä väärinkäytöksiä.

Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (Whistleblowing)

Whistleblowing -menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä tai muita rikkomuksia havaitsevien henkilöiden käytössä on luottamuksellinen kanava, jonka kautta voi tehdä ilmoituksen.

Oletettu väärinkäytös voi olla esim. taloudellinen väärinkäytös, oikeudellinen väärinkäytös tai muu epäeettinen, Liven kulttuurin vastainen toiminta. Myös Liven työntekijöiden on mahdollista ilmoittaa epäilystään whistleblowing-kanavan kautta

Ilmoituksen käsittely ja luottamuksellisuus

Whistleblowing-kanavamme tarjoaa ulkopuolinen toimittaja, mikä takaa ilmoituksen pysymisen nimettömänä koko käsittelyn ajan. Halutessaan ilmoituksen voi tehdä myös omalla nimellä. Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt Livessä. He käynnistävät tarvittavat selvitykset, ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin. Kun ilmoitus on tehty First Whistle -järjestelmään, saa ilmoitustyöryhmä siitä tiedon ja kuittaa 7 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanotetuksi, ja että sitä on alettu käsitellä. Järjestelmään kirjautuu kaikki ilmoitukseen liittyvät toimenpiteet: ilmoituksen jättäminen, lisätietojen pyytäminen ja antaminen, ilmoituksen käsitteleminen ja päätös.

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin. Ilmoituksen voi tehdä täällä: https://www.firstwhistle.fi/live

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä