Siirry sivun sisältöön.

Whistleblowing-palvelu

Kanava väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen.

Haluamme toimia oikein

Haluamme, että jokainen pystyy ilmoittamaan epäilemästään mahdollisesta väärinkäytöksestä, joka ei ole Liven arvojen ja periaatteiden mukaista toimintaa. Tällä tavoin saamme mahdollisuuden estää tai oikaista näitä väärinkäytöksiä.

Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (Whistleblowing)

Whistleblowing -menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä tai muita rikkomuksia havaitsevien henkilöiden käytössä on luottamuksellinen kanava, jonka kautta voi tehdä ilmoituksen.

Oletettu väärinkäytös voi olla esim. taloudellinen väärinkäytös, oikeudellinen väärinkäytös tai muu epäeettinen, Liven kulttuurin vastainen toiminta. Myös Liven työntekijöiden on mahdollista ilmoittaa epäilystään whistleblowing-kanavan kautta

Ilmoituksen käsittely ja luottamuksellisuus

Whistleblowing-kanavamme tarjoaa ulkopuolinen toimittaja, mikä takaa ilmoituksen pysymisen nimettömänä koko käsittelyn ajan. Halutessaan ilmoituksen voi tehdä myös omalla nimellä. Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt Livessä. He käynnistävät tarvittavat selvitykset, ja käsittely on luottamuksellista.

Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin. Kun ilmoitus on tehty First Whistle -järjestelmään, saa ilmoitustyöryhmä siitä tiedon ja kuittaa 7 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanotetuksi, ja että sitä on alettu käsitellä. Järjestelmään kirjautuu kaikki ilmoitukseen liittyvät toimenpiteet: ilmoituksen jättäminen, lisätietojen pyytäminen ja antaminen, ilmoituksen käsitteleminen ja päätös.

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin. Ilmoituksen voi tehdä täällä.

Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana.
Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä myös oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan:
https://oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan

https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal

Lisätietoa ilmoittajille:
https://www.juuriharja.fi/whistleblowing-ilmoittajalle-faq

Ohjausta ja neuvontaa

Liven palvelupiste

Haluatko tietoa Liven tarjoamista koulutuksista, valmennuksista ja muista palveluista? Liven Palvelupisteeltä saat ohjausta ja neuvontaa sopivan jatkopolun löytämiseen. Tavoitteesi voi olla vaikkapa opiskelupaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen. Etsitpä sopivaa vaihtoehtoa itsellesi, asiakkaallesi tai läheisellesi – ota rohkeasti yhteyttä!