Siirry sivun sisältöön.

Live-säätiö

Käänteentekeviä palveluja. Rohkeita uusia avauksia.

Live-säätiö lyhyesti

Live-säätiö työskentelee sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Live tarjoaa yksilöasiakkailleen ammatillista erityisopetusta, neurologista kuntoutusta, ammatillisen koulutuksen ja kuntoutuksen sekä työllistymisen valmennus- ja asiantuntijapalveluita. Live-säätiön palveluksessa työskentelee noin 800 asiantuntijaa. Säätiön toiminnan vuosittaiset tuotot ovat 52,3 MEUR. Kokonaisopiskelijamäärämme on 1800. Työllistymis-, kuntoutus- ja valmennuspalveluiden asiakasmäärämme on 5300.

Live-säätiö, aiemmalta nimeltä Invalidisäätiö, perustettiin vuonna 1940 talvisodassa vammautuneiden hoitoa, kuntoutusta ja ammatillista koulutusta varten. Yli kahdeksan vuosikymmenen ajan olemme määrätietoisesti kehittäneet toimintaamme yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Elokuussa 2018 julkistimme Live -palvelubrändin, jonka alle olemme keskittäneet kaikki palvelumme yksilöille ja yhteisöille.

Lue lisää historiastamme

Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live, pääkaupunkiseudun suurin erityisammattioppilaitos, toimii myös erityisopetuksen valtakunnallisena osaamisyksikkönä. Ammattiopisto Liven toiminta on yleishyödyllistä ja se saa pääasiallisen rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ammattiopiston uusi kampus avattiin maaliskuussa 2020 Espoon Leppävaaraan, Puustellinmäelle.

Työllistymis- ja valmennuspalvelut

Live tuottaa kuntoutus-, työllisyys- ja valmennuspalveluita, joiden tavoitteena on edistää asiakkaidemme työllistymistä, työssä pysymistä ja työssä jaksamista. Live tekee kiinteää yhteistyötä suomalaisen elinkeinoelämän, kuntien, kaupunkien ja viranomaistahojen kanssa. Tuotamme myös laadukkaita ja kilpailukykyisiä ostopalveluita pääkaupunkiseudun kotitalouksille ja yrityksille.

Kuntoutuspalvelut

Olemme neurologisen kuntoutuksen kärkiosaaja Suomessa. Tarjoamme erilaisia kuntoutus- ja hyvinvointipalveluita eri elämäntilanteissa oleville. Palveluissa edistetään ja tuetaan asiakkaiden hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä. Kuntoutus mahdollistaa aktiivisen arjen ja harrastukset sekä sosiaalisten kontaktien ylläpitämisen myös silloin, kun oma toimintakyky on rajoittunut. Palveluita tuottavat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja teemme tiivistä yhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa.

Olemme vahvasti verkostoituneet useiden yhteiskuntavastuullisten toimijoiden kanssa. Meitä kaikkia yhdistää halu tuottaa yhteiskunnallista hyvää. Yleishyödyllisenä säätiönä toimintamme painottuu yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja hyvän elämän edellytyksien rakentamiseen Täältä töihin -strategiamme mukaisesti. 

Ohjausta ja neuvontaa

Liven palvelupiste

Haluatko tietoa Liven tarjoamista koulutuksista, valmennuksista ja muista palveluista? Liven Palvelupisteeltä saat ohjausta ja neuvontaa sopivan jatkopolun löytämiseen. Tavoitteesi voi olla vaikkapa opiskelupaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen. Etsitpä sopivaa vaihtoehtoa itsellesi, asiakkaallesi tai läheisellesi – ota rohkeasti yhteyttä!