Työllistävät palvelut ja kuntouttava työtoiminta

Erityisen tuen asiantuntijatalo 

Työllistävät palvelut

Tarjoamme yksilöllisiä ratkaisuja työllistymisen tueksi sekä takaisin työelämään palaamiseen

Tavoitteena on löytää jokaiselle sopiva, yksilöllinen ratkaisu työelämään. 

Työllistävien palveluiden tavoitteena on asiakkaan työllistyminen joko suoraan tai sopivan koulutuksen kautta. 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta ohjaa kohti työelämää. Tavoitteena on työllistyminen, hakeutuminen koulutukseen tai muiden työllistymistä edistävien palveluiden pariin. Palvelu on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille ja myös heille, joilla ei ole ammatillista koulutusta, aiempaa työkokemusta tai suomen kielen osaamista.

Kuntouttava Työtoiminta tukee ja auttaa pääsemään kiinni päivä- ja työrytmiin sekä antaa arvokasta työkokemusta jatkoa varten. Jatkopolun suunnitteluun saat työhönvalmentajan tuen. Työelämäympäristöissämme pääsee kokeilemaan itseään kiinnostavia työtehtäviä työvalmentajan/työnohjaajan kanssa.

Käytännönläheisissä työelämäympäristöissämme pääsee kokeilemaan itselleen sopivaa alaa aitojen työtehtävien parissa. Tarjoamme työelämäympäristöjä kahvilapalveluiden, kiinteistöpalveluiden, logistiikan, kokoonpano- ja tuotantopalveluiden, printti- ja postituspalveluiden sekä toimitila- ja tekstiilipalveluiden ja pesulapalveluiden parissa.

Palvelut toimipisteittäin

Yhteystiedot

 

Satu Vienola

Palvelupäällikkö


Kuntouttava työtoiminta

phone 040 621 1918

envelope-line satu.vienola@inlive.fi

 

Jenni Heinineva

Palvelupäällikkö


Työllistävät palvelut

phone 040 662 0010

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

Asiakkaiden kokemuksia

Valmennuksessa syvensimme entisestään lähijohtajiemme osaamista monimuotoisen työyhteisön johtamisessa. Osallistujat kokivat erityisesti perehdytyksen mukauttamisen todella hyödylliseksi osaamiseksi kaikkien uusien työntekijöiden kohdalla, taustasta riippumatta.

Lassila & Tikanoja

Palaute Esimiestyö monimuotoisessa työyhteisössä koulutuksesta

Koulutus on hyödyllinen jokaiselle vieraskielisten opiskelijoiden opetuksen parissa työskentelevälle, erityisesti erityisen tuen piirissä työskenteleville. Suurin anti oli kokeneen kouluttajan esittelemät käytännön esimerkit sekä konkreettinen lista, mitä asioita kannattaa huomioida kun miettii vieraskielisen opiskelijan kohdalla, onko hänen oppimisessaan suomen kielen taidon lisäksi muutakin tuen tarvetta

Stadi

Ohjaavan opettajan palaute Maahanmuuttaja-opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamista ja heidän tukeminen käytännössä -koulutuksesta

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä