KIILA-kuntoutus

   Työkykyä tukevaa ammatillista kuntoutusta

   KIILA-kuntoutus

   KIILA-kuntoutus on ammatillista työkykyä tukevaa kuntoutusta. Tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn tukeminen ja parantaminen sekä työelämässä pysyminen. Työnantaja ja työterveys ovat aina mukana työntekijän kuntoutusprosessissa. 

   KIILA-kuntoutus on tarkoitettu työelämässä oleville henkilöille, joilla jokin sairaus jo vaikuttaa työkykyyn tai on uhkana heikentää sitä tulevaisuudessa ja työterveys on jo todennut kuntoutumisen tarpeen. Kuntoutus on tärkeää käynnistää riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata. Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan aina kokonaisuutena yksilöllisesti.

   Kuntoutus toteutetaan valmennuksena, joka liittyy kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen. Kuntoutuksessa painotetaan kuntoutujan omaa aktiivista roolia valmennuksen onnistumiseksi. Yhteistyö työterveyshuollon ja työnantajan kanssa on hyvin tiivistä.

   Kuinka KIILAan hakeudutaan?

   KIILA-kuntoutusta toteutetaan työpaikka- ja ammattialakohtaisena kurssipalveluna tai yksilöpalveluna. 

   Yksilöpalvelua toteutetaan pienemmissä ryhmissä (3-5). Asiakas hakeutuu kurssille ottamalla ensin itse tai työnantajan pyynnöstä yhteyttä työterveyteen, jossa työterveyslääkäri voi todeta kuntoutuksen tarpeen. Asiakas toimittaa sen jälkeen itse tarvittavat lomakkeet liitteineen Kelaan. Kurssien palveluntuottaja kokoaa ryhmät Kelalta tulleiden kuntoutuspäätösten perusteella. Osallistujien ammattialat ja työnkuva voivat vaihdella.

   Kurssipalvelun kurssit toteutetaan työnantajien/työterveyshuollon, ammattiliittojen ja yhdistysten kurssihakemusten perusteella. Hakumahdollisuudesta "valmiille" KIILA-kurssille tiedotetaan suoraan työntekijöitä/liiton- tai yhdistyksen jäseniä. Hakuprosessi on muuten sama, mutta kurssi voi olla on räätälöity tietyn työnantajan, ammattiryhmän tai ammatin edustajille ja haku kohdistuu tiettyyn kurssiin (kurssinumero). Kurssit toteutuvat, jos osallistujia on 5-8.

   Tarvittavat hakemukset ja liitteet:
   hakijan täyttämä kuntoutushakemus KU 101
   hakijan lähiesimiehensä kanssa täyttämä KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvityslomake KU 200 (ei tarvita yksilöpalveluun hakeutuessa)
   lääkärilausunto B, jossa arvioitu kuntoutustarve
   muut käytössä olevat asiakirjat

   person  Kenelle palvelu sopii?

   Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Kohderyhmä käsittää myös yrittäjät.

   question-circle  Miten hakeutua palvelun pariin?

   Lue tarkemmin yläpuolelta. Tästä löydät suorat linkit Kelan (pdf) lomakkeisiin.

   KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200

   Hakemus, ammatillinen kuntoutus KU 101

   building-line  Toimipaikat

   Live Joensuu
   Nepenmäenkatu 2
   80200 Joensuu
   p. 040 136 0723
   joensuu@inlive.fi