Siirry sivun sisältöön.

Psykofyysinen fysioterapia

Kehon ja mielen vuorovaikutus

Psykofyysinen fysioterapia

Tunteet ovat tärkeitä terveyden tasapainon ylläpitäjiä. Keho voi reagoida eri tunteisiin yksilöllisesti fysiologisin muutoksin, esimerkiksi lihaskireydellä tai pitkittyneillä kiputiloilla tai traumoista aiheutuvin fyysisin oirein.

Psykofyysinen fysioterapia huomioi kehon ja mielen vuorovaikutusta. Terapiassa edetään asiakkaan voimavarojen, jaksamisen ja tarpeiden mukaisesti esimerkiksi kehotietoisuus- ja liikeharjoitusten, rentoutus- ja hengitysharjoitteiden sekä kivun lievittämiseen johtavien harjoitteiden keinoin.

Miten psykofyysinen fysioterapia toimii?

Terapiassa asiakas oppii tunnistamaan omia reagointitapojaan ja toimintamallejaan, jotka aiheuttavat ongelmia - esimerkiksi jännittyneisyyttä, kiputiloja, ahdistusta, univaikeuksia ja kehon hallinnan ongelmia.

Terapian tavoitteena on myös, että asiakas tiedostaa ja tunnistaa tunteiden, stressin, trauman ja/tai oman kehon oireiden yhteyden ja löytää itselleen sopivat keinot elämän haastavissa tilanteissa.

Kenelle psykofyysinen fysioterapia sopii?

Perinteisen fysioterapian sopivuuden (tuki- ja liikuntaelinsairaus, vamma, trauma, kiputilat ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito) lisäksi psykofyysinen fysioterapia sopii sinulle, jos havaitset seuraavia oireita:

  • ahdistuneisuus, jännittyneisyys, stressioireilu
  • pitkittyneet kiputilat
  • traumaperäiset fyysiset oireet
  • toiminnalliset hengityshäiriöt
  • mielenterveyden ongelmat, esimerkiksi paniikkioireilu tai masennus
  • Kehonhahmottamishäiriöt

Miten hakeutua palvelun pariin?

Tiedustelut ja ajanvaraus:
P. 040 824 0296
asiakassihteeri@inlive.fi

Psykofyysistä fysioterapiaa voi hyödyntää myös Kelan vaativan kuntoutuksen avoterapiassa. Myös vakuutusyhtiön kuntoutuspäätöksellä voi olla mahdollista saada fysioterapia nimenomaan psykofyysisenä ja asiakas saa tällöin itse valita haluamansa palvelutarjoajan. Ota yhteyttä, selvitellään mahdollisuudet yhdessä!

location-pin

Toimipaikat

Live Kuopio Neuron
Letkukaari 5 B
70820 Kuopio
Live Joensuu
Nepenmäenkatu 2
80200 Joensuu