Siirry sivun sisältöön.

Moniammatilliset kuntoutuspalvelut

Tiimin voimaa

Moniammatillinen työryhmä

Yksilöllisellä kuntoutusjaksolla tukenasi ja sparraajanasi toimiva moniammatillinen työryhmä rakentuu seuraavien ammattilaisten joukosta. Työryhmän kokoonpanoon voi vaikuttaa kuntoutusjaksosi myöntäneen tahon (esim. Kela) tekemä palvelusopimus.

 • Lääkäri (neurologi, geriatri tai erikoistuva lääkäri) arvioi terveydentilasi näkökulmasta kuntoutustarpeita ja mahdollisuuksia.
 • Fysioterapeutti rakentaa sinulle tehokkaan ja/tai terveydentilasi huomioivan fyysisen harjoittelun, jonka myötä voit saavuttaa tavoitteitasi toimintakyvyn edistämisessä tai ylläpitämisessä.
 • Toimintaterapeutti etsii kanssasi ratkaisuja, joilla arkesi toimii helpommin ja paremmin. Hän ohjaa sinulle uusia tapoja suorittaa tuttu toiminta tai muokkaa ympäristöä tai toiminnan vaatimuksia niin, että omatoiminen suoriutuminen mahdollistuu/helpottuu.
 • Puheterapeutti on puheen tuottamisen ja ymmärtämisen kuntoutuksessa avainroolissa. Hänen ammattitaitonsa avulla voit kommunikoida läheistesi kanssa helpommin. Hän kuntouttaa sinua myös nielemisen ongelmissa.
 • Psykologi suuntaa katsettasi tulevaisuuteen ja miettii kanssasi ratkaisuja elämäntilanteen muutoksessa tai elämässäsi sillä hetkellä olevissa haasteissa. Ammattilaisen avulla voit löytää itseltäsi yllättäviä voimia ja vahvuuksia.
 • Neuropsykologi työskentelee kanssasi, jos sinulla on ilmennyt isoja haasteita aivojen tiedonkäsittelyssä. Tavoitteellisella kuntoutuksella voidaan helpottaa tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, muistin ja hahmotustoimintojen ongelmia sekä auttaa tiedostamaan omia vaikeuksia ja vahvuuksia.
 • Sosionomi tai sosiaalityöntekijä opastaa kuntoutus- ja sosiaaliturvajärjestelmässä sinua auttavien palveluiden äärelle. Hän voi auttaa arjen tuen tarpeiden, työhön liittyvien kysymysten selvittelyssä ja yleisen elämänhallinnan pulmissa.
 • Ravitsemusterapeutti voi neuvoa sinulle kuntoutumistasi tukevan tai lisäsairauksia ennaltaehkäisevän terveellisen ruokavalion kulmakivet.
 • Seksuaalineuvoja tai seksuaaliterapeutti voi antaa tietoa, jos sinua huolettaa esim. vammautumisen tai sairastumisen tai lääkityksen vaikutus seksuaalitoimintoihin.
 • Uroterapeutti arvioi ja selvittää kanssasi miten eritystoimintojen (virtsaaminen, ulostaminen) ongelmiin löytyisi tilannetta helpottava ratkaisu.
 • Sairaanhoitaja toimii kuntouttavan työotteen asiantuntijana. Hän kannustaa, motivoi ja ohjaa sinua yrittämään tehdä mahdollisimman paljon toiminnoista itse. Sairaanhoitaja voi opastaa näissä asioissa myös läheisiäsi.
 • Lähihoitaja tukee, ohjaa ja vahvistaa sinun mahdollisimman itsenäistä selviytymistä ja toimintaa. Hän avustaa sinua niissä toiminnoissa, joihin voimavarasi eivät riitä.
 • Työryhmään voi joskus kuulua muitakin kuntoutuksen ammattilaisia.