Teknologia-avusteinen kuntoutus

Teknologia avuksi kuntoutukseen

Tehokas kuntoutus edellyttää suuria toistomääriä. Näin kuntoutuja oppii harjoiteltavat liikkeet, kun kuntoutujan suorittamat liikeradat automatisoituvat toistojen seurauksena. Tällaisen kuntoutusympäristön rakentamisessa teknologia-avusteiset sovellukset ja laitteet ovat avainasemassa. Laitteet mahdollistavat harjoitteet, jotka ovat helposti toteutettavissa ja turvallisia.

Teknologia-avusteisuus mahdollistaa myös harjoittelun reaaliaikaisen seurannan, jonka avulla voidaan todentaa kuntoutusprosessin edistyminen, kuntoutujan toimintakyvyn kehittyminen ja suoritetun kuntoutuksen vaikuttavuus. Mikäli kuntoutus ei edisty tavoitteiden mukaisesti, on seurantadatan avulla mahdollista ketterästi muuttaa harjoitteita niin, että ne tukevat ideaalisesti kuntoutumista varmistavat kuntoutujan toimintakyvyn kehittymisen.

Live-säätiöllä on käytössä laajalti teknologia-avusteisia sovelluksia ylä- ja alaraaja-, aivo- ja etäkuntoutukseen. Tällaisia ovat mm. G-EO- ja Lokomat-kävelysimulaattorit painokevennettyyn kävelyyn, Pablo-sovellus yläraajakuntoutukseen, päälle puettava recoveriX-laitteisto aivokuntoutukseen tai rehabWall virtuaaliseen kuntoutukseen.

question-circle  Mikä sopii minulle?

Ota yhteyttä suoraan toimipisteisiimme. Kartoitetaan juuri sinulle sopivat vaihtoehdot. Teknologiaa hyödynnetään monipuolisesti erilaisissa kuntoutustarpeissa.

building-line  Toimipaikat

Live Neuron
Letkukaari 5 B
70820 Kuopio
p. 050 324 0510
neuron@inlive.fi

Live Kupoli
Itkonniemenkatu 9
p. 050 573 0045
70500 Kuopio
kupoli@inlive.fi

Live Iisalmi
Satamakatu 11 (käynti Riistakadun puolelta)
74100 Iisalmi
p. 040 136 1543
iisalmi@inlive.fi