Usein kysyttyä koronasta (päivitetty 11.1.2022 klo 11.00). Lue lisää

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus (KKRL 9§)

 

 

Kelan lääkinnällinen kuntoutus

Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta (KKRL 566/2005, 9 ja 10 §) alle 65-vuotiaille kuntoutujille, joilla on huomattavia toimintakyvyn rajoitteita ja erilaisia avustamisen tarpeita. Yksilökuntoutus toteutetaan sisältäen majoituksen tai ilman sitä, ja sen pituus perustuu kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutus kestää yleensä 18 arkipäivää.

Live toteuttaa Kelan vaativaa lääkinnällistä moniammatillista kuntoutusta sekä Iisalmessa että Kuopiossa. Kuntoutusta myönnettäessä toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena. Kuntoutuksessa huomioidaan aiempaa yksilöllisempi tarpeiden mukainen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus sekä lähipiirin ja omaisten aktiivisuus.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että kuntoutuja oppii ja harjoittelee taitoja, joita hän hyödyntää ja soveltaa omassa arjessaan. Kuntoutuja saa valmiuksia ja rohkeutta osallistua ja hän innostuu toimimaan oman elämänsä tavoitteiden asettamiseksi ja niiden saavuttamiseksi. Kuntoutuja ja omainen löytävät keinoja ympäristössä olevien fyysisten ja sosiaalisten esteiden vähentämiseksi.

Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa työn tekeminen sekä selviytyminen arkielämän toimista entistä paremmin, sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tavoitteet perustuvat palveluntuottajan tekemään ennakkohaastatteluun ja -kyselyyn sekä alkuvaiheen haastatteluihin ja arviointeihin.

Kuntoutujan yksilöllinen elämäntilanne ja sen muutokset sekä hänen voimavaransa otetaan huomioon tavoitteita laadittaessa. Omainen voi osallistua kuntoutuksen alku- ja/tai päätösvaiheeseen enintään 5 arkipäivää tai käyntikertaa.

person  Kenelle palvelu sopii?

Palvelu sopii alle 65-vuotiaille kuntoutujille, joilla on huomattavia toimintakyvyn rajoitteita ja erilaisia avustamisen tarpeita.

question-circle  Miten hakeutua palvelun pariin?

 

briefcase  Kuntoutuksen sisältö

 

building-line  Toimipaikat

Live Iisalmi
Satamakatu 11 (käynti Riistakadun puolelta)
74100 Iisalmi
iisalmi@inlive.fi 

Live Joensuu
Nepenmäenkatu 2
80200 Joensuu
joensuu@inlive.fi

Live Kupoli
Itkonniemenkatu 9
70500 Kuopio
kupoli@inlive.fi

Live Neuron
Letkukaari 5B
70820 Kuopio


Yhteystiedot

 

Nimi

Yksikön päällikkö


phone 040 xxxxxx

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

 

Nimi

Yksikön päällikkö


phone 040 xxxxxx

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

 

Nimi

Yksikön päällikkö


phone 040 xxxxxx

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

Nimi

Yksikön päällikkö


phone 040 xxxxxx

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi