Arvot ja strategia

Jokainen on arvokas

Arvot

Live-säätiö tekee työtä sen puolesta, että jokaiselle löytyisi oma paikkansa yhteiskunnassa. Toimintamme on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen, kouluttamiseen ja kuntouttamiseen.

Meidän liveläisten mielestä jokaisella on oikeus työhön ja osallisuuteen yhteiskunnassa, siksi tavoitteenamme on etsiä jokaiselle yksilöllinen reitti koulutukseen tai työelämään.

Uskomme, että jokaisella on kykyjä, joita suomalainen työelämä tarvitsee. Jokaiselle voidaan löytää itsensä kokoinen työ. Siksi autamme tukea tarvitsevia yksilöitä koulutuksen, kuntoutuksen ja valmennuksen keinoin luomaan oman polkunsa kohti työelämää. Näihin ajatuksiin perustuvat Live-säätiön arvot, jotka syntyivät henkilöstömme kulttuurikeskusteluiden pohjalta. 

Liven arvot ovat:

  • yhteisöllisyys
  • rohkeus
  • inhimillisyys
  • selkeys ja suunnitelmallisuus

Liveläisyys eli yhteisöllisyys, rohkeus, inhimillisyys, selkeys ja suunnitelmallisuus ovat arjen tekoja. Työskentelemme yhteisöllisesti yhdessä toistemme ja asiakkaidemme kanssa inhimillisyyden asiantuntijoina.

Liveläisiä kannustetaan rohkeasti uusien ideoiden esittämiseen ja niistä parhaat viedään käytäntöön. Kaikkea tekemistämme ohjaavat selkeys ja suunnitelmallisuus. Liven arvot tukevat täältä töihin –strategiamme mukaista työtä sekä ohjaavat valintojamme ja viestintäämme.

Osana ARVO-liittoa olemme antaneet ARVO-lupauksen.

Strategia

Yhteinen päämäärämme on auttaa erityistä tukea tarvitsevia asiakkaitamme työllistymään ja osaksi yhteiskuntaa.

‍Live-säätiön Täältä töihin -strategia on Säätiön kaikkien toimintojen yhteinen.

Meidän tehtävämme on auttaa erityistä tukea tarvitsevia asiakkaitamme työllistymään ja osaksi yhteiskuntaa. Työ voi tarkoittaa tunti päivässä työpajatoimintaa tai kokoaikaista palkkatyötä – tai mitä tahansa siltä väliltä. Työ antaa ihmiselle merkityksellisyyttä elämään, siksi kaikilla pitää olla oikeus tehdä työtä.

Me luomme osallisuudesta ja työstä merkitystä ihmisille.

Yhteistä strategiaa yhteisesti toteuttamalla parannamme erityistä tukea tarvitsevien asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhdessä, ilman organisaatiorajoja.

Live-säätiön yhteiskunnallisena tehtävänä on työskennellä sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa täysipainoisena jäsenenä.

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä