Arvot ja strategia

   Jokainen on arvokas

   Arvot

   Live-säätiö tekee työtä sen puolesta, että jokaiselle löytyisi oma paikkansa yhteiskunnassa. Meidän liveläisten mielestä jokaisella on oikeus työhön ja osallisuuteen yhteiskunnassa, siksi tavoitteenamme on etsiä jokaiselle yksilöllinen reitti koulutukseen, työelämään tai tasapainoiseen arkeen ja hyvään elämään.

   Uskomme, että jokaisella on kykyjä, joita suomalainen työelämä tarvitsee. Siksi autamme tukea tarvitsevia yksilöitä koulutuksen, kuntoutuksen ja valmennuksen keinoin luomaan oman polkunsa kohti työelämää. Näihin ajatuksiin perustuvat Live-säätiön arvot, jotka syntyivät henkilöstömme kulttuurikeskusteluiden pohjalta. 

   Liven arvot ovat:

   • yhteisöllisyys
   • rohkeus
   • inhimillisyys
   • selkeys ja suunnitelmallisuus

   Liveläisyys eli yhteisöllisyys, rohkeus, inhimillisyys, selkeys ja suunnitelmallisuus ovat arjen tekoja. Työskentelemme yhteisöllisesti yhdessä toistemme ja asiakkaidemme kanssa inhimillisyyden asiantuntijoina.

   Liveläisiä kannustetaan rohkeasti uusien ideoiden esittämiseen ja niistä parhaat viedään käytäntöön. Kaikkea tekemistämme ohjaavat selkeys ja suunnitelmallisuus. Liven arvot tukevat täältä töihin –strategiamme mukaista työtä sekä ohjaavat valintojamme ja viestintäämme.

   Osana ARVO-liittoa olemme antaneet ARVO-lupauksen.

   Strategia

   Tehtävänämme on rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaista arvostetaan omana itsenään ja, jossa jokainen voi saavuttaa merkityksellisen elämän.

   • Monimuotoisuus on uusi normaali

   • Jokaisella on oikeus kehittyä parhaaksi omaksi itsekseen ja kokea
    olevansa osa yhteiskuntaa, jossa ketään ei jätetä ulkopuolelle eikä
    kenestäkään puhuta heikkona lenkkinä

   • Jokainen elää hyvää arkea, johon sisältyy sopivaa työtä tai tavoitteellista
    tekemistä

   • Elämme yhteiskunnassa, joka toimii ekologisesti kestävällä tavalla ja jossa
    tehdään vastuullisia valintoja

   NÄIN ME LIVELÄISET SEN TEEMME:

   • Tuemme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa, kokemaan osallisuutta
    ja löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa

   • Tuotamme vaikuttavia palveluita itse sekä yhteistyössä kumppaniemme
    kanssa taloudellisesti kestävällä tavalla

   • Otamme rohkeasti kantaa ja näytämme muille suuntaa monimuotoisemman
    yhteiskunnan puolesta

   • Innostunut ja osaava liveläinen rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä, jossa
    tuemme asiakkaita ja toisiamme onnistumaan

   • Toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla, jotta Live voi toimia
    elinvoimaisena myös tuleville sukupolville

   Tutustu Liveen ja lue Livelähettilään käsikirja tästä!

   Liven palvelupiste

   Haluatko tietoa Liven tarjoamista koulutuksista, valmennuksista ja muista palveluista? Liven Palvelupisteeltä saat ohjausta ja neuvontaa sopivan jatkopolun löytämiseen. Tavoitteesi voi olla vaikkapa opiskelupaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen. Etsitpä sopivaa vaihtoehtoa itsellesi, asiakkaallesi tai läheisellesi – ota rohkeasti yhteyttä!

    

   Ota yhteyttä