Siirry sivun sisältöön.

Innolive

Ajattelua boxin ulkopuolella 

Meillä on Innolive!

Haluamme Livessä ajatella boxin ulkopuolelle ja tuoda kehittämistyötämme uudella tavalla näkyväksi Innoliven sateenvarjon alla.

Innolive

 

Me Live-säätiössä haluamme kannustaa asiakkaitamme, henkilöstöämme ja sidosryhmiämme uuden oppimiseen. Uuden oppiminen edellyttää meiltä kaikilta vanhasta luopumista, muutoskykyä, epävarmuuden ja epäonnistumisien sietokykyä, ennen kaikkea ajattelua ja toimintaa uudella tavalla. Tätä varten meillä toimii Innolive. Sen tehtävänä on toimia Live-säätiön kasvua tukevan uudistamis- ja kehitystyön katalysaattorina, ”sateenvarjona” osana Liven jatkuvaa kehittämistoimintaa. Tavoitteena on kehittää osallistavia toimintamalleja, joiden avulla huomioidaan asiakas-, työntekijä- ja sidosryhmien tarpeita.

Miten voimme muuttua rohkeasti? Onko meillä muutoksen mahdollistava kulttuuri, ajattelutavat ja käyttäytyminen?

Innolivessä toimitaan Liven strategian linjauksien mukaisesti. Johdon ja esihenkilöiden rooli on merkittävä toimintakulttuurin luomisessa, jossa vahvistetaan kokeilukulttuuria ja toimitaan monimuotoisessa työyhteisössä.

Ideakiihdyttämö osana innovaatiotoimintaa

Jokaisella liveläisellä ja myös sinulla on mahdollisuus ideoida ja lähettää ideasi Innoliven ideakiihdyttämöön, jossa kaikki ideat käsitellään, niitä jatkojalostetaan ja kokeillaan tarvittaessa. 

Lisää ideakiihdyttämon prosessista kohdassa innovaatiotoiminta.

Katseet suuntaavat tulevaisuuteen

Haluamme tuoda ennakointia ja tulevaisuuden näkymiä lähemmäs nykyisyyttä ja osaksi Liven arjen työtä. Teemme tätä työtä ihmislähtöisesti antaen henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua ennakointiin ja tulevaisuusmuotoiliuun. Henkilöstön ennakointikyvykkyys vahvistaa tulevaisuuden tarpeita koskevaa havainnointia ja valintojen tekemistä.