Siirry sivun sisältöön.

Arvot ja strategia

Jokainen on arvokas

Arvot

Live-säätiö tekee työtä sen puolesta, että jokaiselle löytyisi oma paikkansa yhteiskunnassa. Meidän liveläisten mielestä jokaisella on oikeus työhön ja osallisuuteen yhteiskunnassa, siksi tavoitteenamme on etsiä jokaiselle yksilöllinen reitti koulutukseen, työelämään tai tasapainoiseen arkeen ja hyvään elämään.

Uskomme, että jokaisella on kykyjä, joita suomalainen työelämä tarvitsee. Siksi autamme tukea tarvitsevia yksilöitä koulutuksen, kuntoutuksen ja valmennuksen keinoin luomaan oman polkunsa kohti työelämää. Näihin ajatuksiin perustuvat Live-säätiön arvot, jotka syntyivät henkilöstömme kulttuurikeskusteluiden pohjalta. 

Liven arvot ovat:

 • yhteisöllisyys
 • rohkeus
 • inhimillisyys
 • selkeys ja suunnitelmallisuus

Liveläisyys eli yhteisöllisyys, rohkeus, inhimillisyys, selkeys ja suunnitelmallisuus ovat arjen tekoja. Työskentelemme yhteisöllisesti yhdessä toistemme ja asiakkaidemme kanssa inhimillisyyden asiantuntijoina.

Liveläisiä kannustetaan rohkeasti uusien ideoiden esittämiseen ja niistä parhaat viedään käytäntöön. Kaikkea tekemistämme ohjaavat selkeys ja suunnitelmallisuus. Liven arvot tukevat täältä töihin –strategiamme mukaista työtä sekä ohjaavat valintojamme ja viestintäämme.

Osana ARVO-liittoa olemme antaneet ARVO-lupauksen.

Strategia

Tehtävänämme on rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaista arvostetaan omana itsenään ja, jossa jokainen voi saavuttaa merkityksellisen elämän.

 • Monimuotoisuus on uusi normaali
 • Jokaisella on oikeus kehittyä parhaaksi omaksi itsekseen ja kokea olevansa osa yhteiskuntaa, jossa ketään ei jätetä ulkopuolelle eikä
  kenestäkään puhuta heikkona lenkkinä
 • Jokainen elää hyvää arkea, johon sisältyy sopivaa työtä tai tavoitteellista tekemistä
 • Elämme yhteiskunnassa, joka toimii ekologisesti kestävällä tavalla ja jossa tehdään vastuullisia valintoja

Näin me Liveläiset sen teemme:

 • Tuemme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa, kokemaan osallisuutta ja löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa
  Tuotamme vaikuttavia palveluita itse sekä yhteistyössä kumppaniemme kanssa taloudellisesti kestävällä tavalla
  Otamme rohkeasti kantaa ja näytämme muille suuntaa monimuotoisemman yhteiskunnan puolesta
 • Innostunut ja osaava liveläinen rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä, jossa tuemme asiakkaita ja toisiamme onnistumaan
 • Toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla, jotta Live voi toimia elinvoimaisena myös tuleville sukupolville

Tutustu Liveen ja lue Live-lähettilään käsikirja tästä!