Siirry sivun sisältöön.

TKI-toiminta

TKI-toiminta

Livessä toteutamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatio­toimintaa (TKI), joka tukee Liven strategian toteutumista. Keskitymme uusien tieteellisten tietojen ja teknologioihin tutustumiseen, tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämiseen sekä niiden soveltamiseen käytännössä.

Innolive

 

Livessä TKI-toiminnassa keskeisiä tavoitteita ovat:

Tutkimus: Uuden tiedon soveltaminen ja olemassa olevan tiedon lisääminen. Tämä voi sisältää tutkimuksellista toimintaa ja kokeiluja.

Kehitys: Uusien tai parannettujen tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen.

Innovaatio: Uusien ideoiden, tuotteiden ja palveluiden luominen sekä niiden käyttöönotto ja kaupallistaminen markkinoille.

TKI-toiminta on tärkeä osa taloudellista kasvua ja kilpailukykyä, sen avulla Livellä on osaltaan tarkoitus edistää uusien innovaatioiden syntymistä, tuottaa uusia työpaikkoja ja auttaa ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita.

Livessä TKI-toiminta on:

  • Yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa: Teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten, yliopistojen, korkeakoulujen, yritysten tai muiden organisaatioiden kanssa, jotka harjoittavat TKI-toimintaa. Tarjoamme omaa asiantuntemustamme tai resurssejamme yhteistyöprojekteihin osallistumalla tai konsultoimalla.
  • Kansainvälistä yhteistyötä: Livellä on laajat kansainväliset verkostot, joiden kanssa toteutamme monipuolisesti erilaisia kehittämishankkeita.
  • Liven palveluiden, tuotteiden ja prosessien jatkuvaa kehittämistä:  Testaamme uusia ideoita ja innovaatioita, jonka avulla ratkaisemme käytännössä ilmenneitä ongelmia. Ideakiihdyttämön kautta sekä palvelumuotoilun keinoin kehitämme toimintaamme hankkeissa, yhteistyöverkostoissa ja omassa organisaatiossa. 
  • Uusien teknologioiden käyttöön ottamista, joita hyödynnämme työssämme.
  • Henkilöstön osaamisen kehittämistä: Livessä toimii organisaation sisäinen koulutusyksikkö Live Akatemia. Kannustamme henkilöstöä kouluttautumaan ja hankkimaan lisäkoulutusta tarpeen vaatiessa.

Haluaisitko tehdä opinnäytetyösi Livelle?

Oletko kiinnostunut tarkastelemaan ammatillisen erityisopetuksen eri näkökulmia, perehtymään osatyökykyisten työllistymiseen tai vaikkapa ammatilliseen kuntoutumiseen?  Eri toimialoiltamme löytyy runsaasti erilaisia tutkimuskohteita esim. kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimukseen.  Autamme myös mielellään sopivan tutkimusaiheen määrittelyssä.

Opparikuva-2-1

Jos opinnäytetyösi aihe sopii Liven strategisiin tavoitteisiin, ja on Liven kannalta relevantti, olemme mielellään mukana tukemassa opinnäytetyösi valmistumista. 

Vastuu opinnäytetöiden ohjaamisesta on aina oppilaitoksella, mutta tarjoamme tekijöille tukea ja ohjausta sopimuksen mukaan. Lisäksi opinnäytetyön tekijällä on mahdollisuus hyödyntää asiantuntijoitamme ja viestintäkanaviamme.

Ota yhteyttä!