Siirry sivun sisältöön.

Yhteiskunta­vaikuttaminen

Tietoa Liven tavoitteista päättäjille

Liven tavoitteet hallituskaudelle 2023–2027

Live nostaa tälle hallituskaudelle neljä keskeistä asiaa, jotka tulee huomioida poliittisessa päätöksenteossa. Tavoitteenamme on edistää täsmätyökykyisten asemaa ja osallisuutta, torjua yhteiskunnallista polarisoitumista ja eriarvoistumista, tarjota ratkaisuita vallitsevaan työvoimapulaan ja luoda säästöjä kansantaloudellemme.

Arvioidaan, että Suomessa on tällä hetkellä noin 65 000 täsmätyökykyistä (puhutaan myös osatyökykyisistä), jotka ovat työelämän ulkopuolella. Täsmätyökykyisiä voivat olla kehitysvammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat henkilöt, elämänkriisin kokeneet, erityistä tukea tarvitsevat, pitkäaikaistyöttömät, sekä henkilöt, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi. Täsmätyökykyinen on henkilö, jolla on käytössä osa työkyvystään ja ennen kaikkea halu ja motivaatio työkykynsä käyttämiseen.

Täsmätyöllistämisellä torjutaan yhteiskunnallista polarisoitumista

Oikeus työhön on tasa-arvokysymys. Myös täsmätyökykyisillä on oltava mahdollisuus sosioekonomisen asemansa parantamiseen.

Työllistyminen ja työssä käyminen edistää osallisuutta ja integroitumista. Hyvinvointi ei saa rajautua vain heille, joilla on terveytensä, toimintakykynsä ja / tai kielitaitonsa vuoksi paremmat mahdollisuudet osallistua työelämään.

Lue lisää

Täsmätyöllistämisellä helpotetaan vallitsevaa työvoimapulaa

Nykyisten työllistämisen tukien kuten palkkatuen ja työolosuhteiden järjestelytuen laajempi hyödyntäminen edesauttaa täsmätyökykyisten työllistymistä. Tukimuodot on tehtävä entistä helpommin saavutettavammaksi työnantajille. Palkkatukibyrokratiaa tulisi keventää.

Täsmätyökykyisten palkkaaminen tulisi tehdä yrityksille kannattavaksi.

Lue lisää

Täsmätyöllistämisestä seuraa merkittäviä säästöjä

Työttömyyden hinta on Suomessa merkittävä. Kansantalouden tasolla arvioituna sen laajat kustannukset ovat vuosittain useita miljardeja euroja. Osatyökykyisten heikosta työllistymisestä aiheutuvan toteutumattoman työpanoksen arvioidaan olevan 1,3 miljardia euroa vuodessa.

Lue lisää

Täsmätyöllistämisestä seuraa henkistä hyvinvointia yksilö- ja perhetasolla 

Osallisuuden kokemus on jokaiselle tärkeää. Siitä seuraa hyvinvointia sekä yksilö- että perhetasolla. Työttömyys itsessään heikentää terveyttä, yksilön taloudellista tilannetta, lisää sairastavuutta ja syrjäytymisriskiä.

Lue lisää

Teittinen-1

“Se että ihminen tekee töitä osa-aikaisesti, voi olla tosi iso panos hänelle henkilökohtaisesti, kuten myös itsellenikin. Ihmisiä ei pidä tuomita siitä, jos ei kykene osallistumaan työelämään kokopäiväisesti.”

www.livesaatio.fihubfsKaisa_Tossavainen

“Meitä täsmätyökykysiä on paljon, jotka olisivat valmiita osa-aikaiseen työhön. Väittäisin, että me teemme yhtä hyvin töitä kuin kuka tahansa muukin.”

 

"Jämähtäneistä asenteista saattaa johtua myös se, ettemme näe kirkkaasti sitä valtavaa työvoimapotentiaalia, joka liittyy täsmätyökykyisiin."

Kansanedustaja Anders Adlercreutz, RKP

"Suomessakin olisi kiireesti myönnettävä, että korkeampi työllisyysaste edellyttää kaikille, myös osatyökykyisille ja täsmätyöllistettäville, mahdollisuutta olla mukana työmarkkinoilla."

Kansanedustaja Sari Essayah, KD

"On kestämätöntä, että palveluista huolimatta monet osatyökykyiset ja vammaiset eivät ole saaneet aikaisemmin työtä, vaikka he ovat sitä etsineet."

Kansanedustaja Antti Lindtman, SDP

"Meillä ei ole varaa menettää tätä työelämään siirtyvää sukupolvea, jonka tehtävänä on rakentaa hyvinvointivaltiotamme nyt ja jatkossa. Nyt jos koskaan olisi korkea aika puhua siitä, millä tavoin varmistamme jokaiselle osallisuuden ja pysyvyyden työelämässä."

Kansanedustaja Li Andersson, VAS

"Meidän olisi pysähdyttävä pohtimaan, miten voisimme muuttaa yhteiskuntaa niin, että yhä useampi voisi toimia siinä omana itsenään ilman jatkuvaa pinnistelyä."

Kansanedustaja Bella Forsgrén, Vihreät

"Meidän on rakennettava Suomea, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua kykyjensä mukaan."

Elina Valtonen, Kok

Lisätietoja antavat

Marja Pajulahti

Toimitusjohtaja

040 842 8665

marja.pajulahti@inlive.fi


Leena Hallamaa

Asiakkuus- ja viestintäjohtaja

040 661 5552

leena.hallamaa@inlive.fi