Siirry sivun sisältöön.

Hallinto

Live-säätiön johtoryhmä, hallitus ja valtuuskunta

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja, muut hallituksen nimittämät keskeisten toimintojen ja konsernipalvelujen johtajat sekä henkilöstön edustaja muodostavat konsernin johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa, operatiivisessa johtamisessa ja hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa.

Johtoryhmä valmistelee mm. Live-säätiön strategista suunnittelua ja operatiivista vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittävät investoinnit. Säätiön sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluu myös johtoryhmän keskeisiin tehtäviin.

Meidät tavoittaa sähköpostilla etunimi.sukunimi@inlive.fi

johtoryhma_valmis

Kuvassa vasemmalta oikealle henkilöstöjohtaja Elena Rokala, toimitusjohtaja Marja Pajulahti, asiakkuus- ja viestintäjohtaja Leena Hallamaa, hallintopäällikkö Jari Kannisto, talousjohtaja Jussi Somervuo, rehtori Antti Aavikko, kehitysjohtaja Liisa Metsola ja johtaja Juha Keski-Filppula.

Hallitus

Live-säätiön hallitukseen kuuluu 5-9 jäsentä, jotka valtuuskunta nimeää. Hallitus vastaa Säätiön tarkoituksen toteuttamisesta, toiminnan järjestämisestä ja Säätiön varojen hoidosta. Hallitus johtaa, ohjaa ja valvoo Säätiön toimintaa. Sen tehtävänä on laatia ja hyväksyä Säätiön keskeiset toimintaperiaatteet ja -suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet ja valvoa niiden toteutumista.

Live-Hallitus-1

Kuvassa ylhäältä vasemmalta Timo Sairanen, Vesa Kämäräinen, Tom Liljeström, Riikka-Maria Yli-Suomu, Minna Elomaa, Satu Mehtälä ja Tarja Filatov. 

Hallituksen jäsenet

Valtuuskunta

Live-säätiön sääntöjen mukaan valtuuskuntaan voivat nimetä jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen: Invalidiliitto ry, Sotainvalidien Veljesliitto ry, Tapaturmavakuutuskeskus sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Muilta osin valtuuskunta täydentää itse itseään.

Valtuuskunnan jäsenet:

 • Juha Kotikangas, talousjohtaja (Invalidiliitto ry), valtuuskunnan puheenjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja
 • Jaana Pakarinen, toimitusjohtaja, valtuuskunnan varapuheenjohtaja
 • Markus Söderlund, toiminnanjohtaja (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö)
  – henkilökohtainen varajäsen Toini Harra, YTT
 • Seppo Savolainen, pääsihteeri (Sotainvalidien Veljesliitto ry)
 • Janne Reini, toimitusjohtaja (Tapaturmavakuutuskeskus)
  – henkilökohtainen varajäsen Kirsi Pohjolainen, johtaja
 • Anne Ekroth, opetusneuvos
 • Markku Jahnukainen, professori
 • Sari Kokko, järjestöjohtaja
 • Ida Mielityinen, toiminnanjohtaja
 • Ulla Nord, asiamies
 • Mika Pyykkö, toiminnanjohtaja
 • Sini Sulonen, OTM

Ohjausta ja neuvontaa

Liven palvelupiste

Haluatko tietoa Liven tarjoamista koulutuksista, valmennuksista ja muista palveluista? Liven Palvelupisteeltä saat ohjausta ja neuvontaa sopivan jatkopolun löytämiseen. Tavoitteesi voi olla vaikkapa opiskelupaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen. Etsitpä sopivaa vaihtoehtoa itsellesi, asiakkaallesi tai läheisellesi – ota rohkeasti yhteyttä!