Siirry sivun sisältöön.

Tietoa täsmätyö­kykyisyydestä

Jokaisella on oltava oikeus kokea osallisuutta yhteiskunnassamme

Mitä on täsmätyökyky?

Täsmätyökykyinen on henkilö, jolla on käytössä osa työkyvystään ja ennen kaikkea halu ja motivaatio työkykynsä käyttämiseen. Täsmätyökykyisyydelle ei ole olemassa yhtenäistä määritelmää, vaan se käsittää monipuolisen ihmisjoukon.

Joidenkin tutkimusten mukaan Suomessa on tällä hetkellä 65 000 täsmätyökykyistä ihmistä, jotka ovat työelämän ulkopuolella. Suurin osa heistä haluaisi tehdä töitä ja myös kykenisi siihen, jos työtehtäviä mukautettaisiin tarvittaessa heille sopivaksi.  Yhteiskunnassamme on siis valtava käyttämätön potentiaali ja joukko ihmisiä, jotka pitäisi saada mukaan työelämään.

Täsmätyökykyisiä voivat olla kehitysvammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat henkilöt, elämänkriisin kokeneet, erityistä tukea tarvitsevat, pitkäaikaistyöttömät, sekä henkilöt, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi. Olennaista on, että ihminen kyllä pystyy työskentelemään, jos työtehtäviä tai työaikoja vain mukautetaan yksilöllisesti, ja työtä mukauttamalla työkyvyn alentuma ei useinkaan vaikuta heidän työpanokseensa. Periaatteessa kuka tahansa meistä voi siis olla jossain vaiheessa elämää täsmätyökykyinen, eli täsmätyökyky voi koskettaa meistä jokaista.

Täsmätyökykyisyyden virallinen termi on osatyökykyisyys. Viime aikoina täsmätyökyky-termi on kuitenkin noussut yhä enemmän esille. Me Livessä haluamme  käyttää tätä termiä, koska se huomioi paremmin täsmätyökykyisissä piilevän potentiaalin.

Me Livessä työskentelemme sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Rakennamme polkuja työelämään täsmätyökykyisille usean eri väylän kautta. Tarjoamme yksilöasiakkailleen ammatillista erityisopetusta, neurologista kuntoutusta, ammatillisen koulutuksen ja kuntoutuksen sekä työllistymisen valmennus- ja asiantuntijapalveluita.

Onko sinulla kysyttävää täsmätyökykyisyydestä tai haluaisitko työllistää täsmätyökykyisiä? Me autamme.

Lataa käyttöösi myös lisätietoja ja harjoitteita sisältävä Monimuotoisen työelämän työkalupakki

 

Annika Lipponen

Asiakkuuspäällikkö

050 557 1495

annika.lipponen@inlive.fi


Pirjo Poutala

Yhteyspäällikkö

040 669 4900

pirjo.poutala@inlive.fi


Live-ikoni

Tukea työllistäjälle

Live-ikoni

Tutustu täsmätyökykyisyyteen

Täsmätyökävelystä suunta monimuotoiseen työelämään
Liven paneelikeskustelu: Tulevaisuuden työelämä vaatii osaamisen kehittämistä ja uudenlaista käsitystä työstä
Täsmätyökykyiset työntekijät työelämän voimavarana
Työelämän muutokseen tarvitaan tukea – ja kohtaamisia
Työ luo osallisuutta – myös täsmätyökykyisille
Mahtuvatko täsmätyökykyiset suomalaiseen työelämään?
Kaisa Tossavainen on täsmätyökykyinen, joka toivoo ettei ihmisiä määriteltäisi vain työkykyisinä tai työkyvyttöminä
Puoliso kuoli ja alkoholi vei – Teija tervehtyi työllä 15 vuoden masennuksen jälkeen
STTK:n johtaja Minna Ahtiainen SuomiAreenalla: Tehokkuusajattelu ei edistä täsmätyökykyisten osallisuutta työelämässä
Täsmätyökykyisyys ja monimuotoisuus työelämässä - Hyödyt, haasteet ja tietämättömyys
"Kenellä on oikeus työhön? Työttömyyden hintana eriarvoistuva Suomi" - Live on mukana kesän SuomiAreenassa
Jukka Jokiniemi Liven paneelikeskustelussa: "Mikään fyysinen vamma ei ole koskaan niin hankala kuin asennevamma"
Suomen Pankin työmarkkinaekonomisti Meri Obstbaum Liven paneelikeskustelussa: Koulutus on hyvinvointimme tukipilari
Tunnistammeko täsmätyökykyisten potentiaalin?
Täsmätyöllistäminen lisää tasa-arvoa
Live-säätiön tavoitteet hallituskaudelle 2023-2027
Marja Pajulahti: SuomiAreenassa esiin nostamme teemat monimuotoisuus, sosiaalinen vastuu ja täsmätyökykyisten työllistäminen ovat edelleen yhtä ajankohtaisia
S-Market Nikkilän myymäläpäällikkö Jaakko Åström kokee kiitollisuutta, kun saa palkata täsmätyökyisen työyhteisöönsä
Liven paneelikeskustelu Miika Keijonen: Kun annetaan mahdollisuus ja ihminen pääsee näyttämään oman osaamisensa, siitä syntyy pysyviä työllistämistuloksia
Liven paneelikeskustelu Mikko Valtonen: Tuntuu erikoiselta miksi emme hyödynnä sitä potentiaalia, mitä täsmätyökykyi­syydessä on