Siirry sivun sisältöön.

Tulevaisuus­muotoilu

Vaikuttavia palveluita nyt ja tulevaisuudessa

Tulevaisuusmuotoilua Livessä

Me Livessä haluamme luoda rohkeita ja vaikuttavia palveluita nyt ja tulevaisuudessa. Tähän olemme ottaneet tueksemme tulevaisuusmuotoilun.

Innolive

 

Tulevaisuuden menestymisen ehtona on jatkuva ennakointityö sekä asiakkaan asettaminen kaiken toiminnan keskiöön. Haluamme olla luomassa inhimillisempää tulevaisuutta yhdessä laajan verkostomme kanssa.

Tulevaisuusmuotoilu yhdistää muotoilun, tulevaisuusajattelun ja liiketoiminta-ajattelun. Sen avulla kehitämme toimintaamme ja palveluitamme hyödyntäen sekä asiakasymmärrystä että ympäristömme jatkuvien muutoksien arviointia. Näin kehitämme Liven tulevaisuuskestävyyttä ja kykenemme paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Tulevaisuusmuotoilu Liven arjessa tarkoittaa mm. sitä, että henkilöstö saa mahdollisuuden osallistua ideointiin, innovointiin, ennakointi- ja strategiatyöhön. Asiakkaat ja sidosryhmät ovat myös osaltaan mukana vaikuttamassa Liven tulevaisuuteen. Ennakointityön tuloksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnämme monipuolisesti Liven strategiatyössä, palveluiden ja toiminnan kehittämisessä.

Tulevaisuutta emme voi ennustaa, mutta sitä ei ole myöskään päätetty puolestamme. Rakennamme tulevaisuutta joka päivä päätöksillämme, keksinnöillämme ja toiminnallamme.

Jokainen meistä voi vaikuttaa tulevaisuuteen - luodaan inhimillisempää tulevaisuutta yhdessä!

Tulevaisuusmuotoilu prosessina

Osallisuutta ja muotoilua

Liven tulevaisuusmuotoiluprosessissa yhdistyy ideointi, innovointi, ennakointi ja strategiatyö, jotka kaikki osaltaan antavat syötettä organisaation tulevaisuuden suunnitteluun. Prosessi on iteratiivinen, jossa kuljetaan eteen- ja taaksepäin prosessin eri vaiheissa. Näin voimme ottaa huomioon eri toimijoiden näkemyksiä, tehdä muutoksia tarvittaessa ja arvioida toteutuksen etenemistä vaihe vaiheelta.

Meillä Livessä on rakenteet, käytännöt ja kulttuuri, jotka tukevat ja mahdollistavat yhteisluomisen (co-creation). Päämääränä on toimia yhdessä sovittujen tavoitteiden suuntaisesti. Muotoilun menetelmiä hyödyntämällä pyrimme ottamaan huomioon nykytilan, tunnistamaan haasteet ja hakemaan uusia vastauksia  niihin. Toiminnan kehittämisestä ja arvioimisesta keskustellaan ja sovitaan alusta alkaen tiimien, esihenkilöiden, johdon ja sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä.