Siirry sivun sisältöön.

Innovaatio­toiminta

Innovaatiotoiminta

Innovaatiotoiminta meillä Livessä  tarkoittaa innovaatioiden eli uusien ja luovien ideoiden, tuotteiden, palveluiden tai toimintatapojen kehittämistä ja toteuttamista.

Innolive

 

Innovaatiotoimintaa toteutetaan Liven kaikilla eri toimialoilla ja sitä tehdään yhteistyössä yrityksien, työnantajien, kolmannen ja julkisen sektorin kuin myös yksittäisten henkilöiden kanssa.

Tavoitteenamme on tuottaa uutta arvoa ja parantaa olemassa olevia ratkaisuja tai löytää kokonaan uusia tapoja vastata asiakkaiden tarpeisiin tai ratkaista yhteiskunnallisia haasteita. Se voi liittyä uusien tuotteiden tai teknologioiden kehittämiseen, prosessien ja toimintatapojen uudistamiseen, palveluiden parantamiseen tai vaikkapa uudenlaisen liiketoimintamallin luomiseen.

Innovoinnista on etua organisaatioille, kuten kilpailukyvyn parantaminen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen, asiakastyytyväisyyden parantaminen, tehokkuuden ja tuottavuuden kasvu, kyky sopeutua muutokseen, työntekijöiden sitoutumisen ja motivaation lisääminen, maineen ja brändiarvon vahvistaminen sekä kestävän kehityksen tukeminen.

Yksilöille/ työntekijöille innovoinnin etuja ovat luovuuden ja ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen, uudet mahdollisuudet ja urakehitys, henkilökohtainen kasvu ja oppiminen, kyky sopeutua muutokseen, mahdollisuus vaikuttaa, itseilmaisun ja itseluottamuksen vahvistuminen sekä mahdollisuus ratkaista yhteiskunnallisia haasteita. Nämä edut voivat vaikuttaa positiivisesti yksilön elämänlaatuun ja ammatilliseen menestykseen.

Innoliven ideakiihdyttämön prosessi

Innoliven ideakiihdyttämö on osa innovaatiotoimintaa. Jokaisella liveläisellä ja myös sinulla on mahdollisuus ideoida ja lähettää ideasi Innoliven ideakiihdyttämöön. Kaikki ideat käsitellään, niitä jatkojalostetaan ja kokeillaan tarvittaessa. Innovaattori auttaa ideoiden fasilitoinnissa. Hän koordinoi, hallinnoi ja pitää kirjaa ideoista ja ideaprosesseista.

Ideakiihdyttämöprosessi
 1. Idea Innoliveen
  Kuka tahansa voi esittää oman ideansa Innolivelle. Idea käsitellään aina viimeistään viikon sisään sen saapumisesta.
 2. Pöyhinnät
  Pöyhintävaiheessa ideaa jalostetaan eteenpäin idean luonteen ja yhdessä sovitun tavoitteen mukaan räätälöidyissä työpajoissa. Pöyhintään nostettu idea ei automaattisesti tarkoita, että idea ollaan toteuttamassa.
 3. Kokeilut ja pikatestaus
  Testataan idean potentiaalia yhdessä sidosryhmien tai asiakkaiden kanssa.  Pikatestauksissa tavoitteena on testata idean toimivuutta mahdollisimman nopeasti. Onnistunut kokeilu/ pikatestaus joko todistaa idean konseptin toimivaksi tai osoittaa sen kriittiset haastekohdat.
 4. Valmis
  InnoLiven prosessin läpikäyneet ideat siirtyvät joko suoraan käytäntöön, olemassa olevan kehityksen syötteeksi tai tiimin jatkotyöstettäväksi. Idea voi päätyä uudeksi hankkeeksi tai kehitysprojektiksi, se voi odottaa vuoroaan backlogissa tai päätyä arkistoon.
 5. Toteutus ja seuranta
  Jatkoon siirtyneiden ideoiden toteutuksesta ja seurannasta vastaavat niitä toteuttavat tiimit tai kulloinkin erikseen sovitut vastuuhenkilöt.