Hallinto

   Live-säätiön johtoryhmä, hallitus ja valtuuskunta

    

    

   Johtoryhmä

   Toimitusjohtaja, muut hallituksen nimittämät keskeisten toimintojen ja konsernipalvelujen johtajat sekä henkilöstön edustaja muodostavat konsernin johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa, operatiivisessa johtamisessa ja hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa.

   Johtoryhmä valmistelee mm. Live-säätiön strategista suunnittelua ja operatiivista vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittävät investoinnit. Säätiön sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluu myös johtoryhmän keskeisiin tehtäviin.

   Meidät tavoittaa sähköpostilla etunimi.sukunimi@inlive.fi

   Hallitus

   Live-säätiön hallitukseen kuuluu 5-9 jäsentä, jotka valtuuskunta nimeää. Hallitus vastaa Säätiön tarkoituksen toteuttamisesta, toiminnan järjestämisestä ja Säätiön varojen hoidosta. Hallitus johtaa, ohjaa ja valvoo Säätiön toimintaa. Sen tehtävänä on laatia ja hyväksyä Säätiön keskeiset toimintaperiaatteet ja -suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet ja valvoa niiden toteutumista.

   Live-Hallitus-2

   Kuvassa ylhäältä vasemmalta Timo Sairanen, Tom Liljeström, Vesa Ekroos, Minna Elomaa, Riikka-Maria Yli-Suomu,
   Tarja Filatov ja Satu Mehtälä. 

   Hallituksen jäsenet

   Valtuuskunta

   Live-säätiön sääntöjen mukaan valtuuskuntaan voivat nimetä jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen: Invalidiliitto ry, Sotainvalidien Veljesliitto ry, Tapaturmavakuutuskeskus sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Muilta osin valtuuskunta täydentää itse itseään.

   Valtuuskuntaan kuuluvat seuraavat jäsenet:

   • Juha Kotikangas, talousjohtaja (Invalidiliitto ry), valtuuskunnan puheenjohtaja
    – henkilökohtainen varajäsen Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja
   • Pauliina Lampinen, toiminnanjohtaja (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö), valtuuskunnan varapuheenjohtaja
    – henkilökohtainen varajäsen Toini Harra, YTT
   • Seppo Savolainen, pääsihteeri (Sotainvalidien Veljesliitto ry)
   • Janne Reini, toimitusjohtaja (Tapaturmavakuutuskeskus)
    – henkilökohtainen varajäsen Kirsi Pohjolainen, johtaja
   • Anne Ekroth, opetusneuvos
   • Markku Jahnukainen, professori
   • Sari Kokko, järjestöjohtaja
   • Vesa Kämäräinen, hallitusammattilainen
   • Ida Mielityinen, toiminnanjohtaja
   • Anu Nemlander, erityisasiantuntija
   • Ulla Nord, asiamies
   • Jaana Pakarinen, toimitusjohtaja
   • Mika Pyykkö, toiminnanjohtaja
   • Sini Sulonen, OTM

   Liven palvelupiste

   Haluatko tietoa Liven tarjoamista koulutuksista, valmennuksista ja muista palveluista? Liven Palvelupisteeltä saat ohjausta ja neuvontaa sopivan jatkopolun löytämiseen. Tavoitteesi voi olla vaikkapa opiskelupaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen. Etsitpä sopivaa vaihtoehtoa itsellesi, asiakkaallesi tai läheisellesi – ota rohkeasti yhteyttä!

    

   Ota yhteyttä