Hallinto

Live-säätiön johtoryhmä, hallitus ja valtuuskunta

 

 

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja, muut hallituksen nimittämät keskeisten toimintojen ja konsernipalvelujen johtajat sekä henkilöstön edustaja muodostavat konsernin johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa, operatiivisessa johtamisessa ja hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa.

Johtoryhmä valmistelee mm. Live-säätiön strategista suunnittelua ja operatiivista vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittävät investoinnit. Säätiön sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluu myös johtoryhmän keskeisiin tehtäviin.

Meidät tavoittaa sähköpostilla etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hallitus

Live-säätiön hallitukseen kuuluu 5-9 jäsentä, jotka valtuuskunta nimeää. Hallitus vastaa Säätiön tarkoituksen toteuttamisesta, toiminnan järjestämisestä ja Säätiön varojen hoidosta. Hallitus johtaa, ohjaa ja valvoo Säätiön toimintaa. Sen tehtävänä on laatia ja hyväksyä Säätiön keskeiset toimintaperiaatteet ja -suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet ja valvoa niiden toteutumista.

Live-säätiön hallitus

Kuvassa ylhäältä vasemmalta  Vesa Ekroos, Timo Sairanen, Satu Mehtälä, Kaisa Vuorio, Riitta Vänskä, Tarja Filatov ja Eija Honkanen.

Hallituksen jäsenet

Valtuuskunta

Live-säätiön sääntöjen mukaan valtuuskuntaan voivat nimetä jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen: Invalidiliitto ry, Sotainvalidien Veljesliitto ry, Tapaturmavakuutuskeskus sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Muilta osin valtuuskunta täydentää itse itseään.

Valtuuskuntaan kuuluvat seuraavat jäsenet:

 • Juha Kotikangas, talousjohtaja (Invalidiliitto ry), valtuuskunnan puheenjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja
 • Seppo Savolainen, pääsihteeri (Sotainvalidien Veljesliitto ry), valtuuskunnan varapuheenjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Marja-Liisa Taipale, puheenjohtaja
 • Janne Reini, toimitusjohtaja (Tapaturmavakuutuskeskus)
  – henkilökohtainen varajäsen Kirsi Pohjolainen, johtaja
 • Heikki Teittinen, HTM (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö)
  – henkilökohtainen varajäsen Mikko Arola, varatuomari
 • Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos
  – henkilökohtainen varajäsen Anne Mårtensson, opetusneuvos
 • Markku Jahnukainen, professori
 • Sini Kivihuhta, varatoimitusjohtaja
 • Sari Kokko, järjestöpäällikkö
 • Tom Liljeström, DI, KTM
 • Ida Mielityinen, toiminnanjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Miika Sahamies, erityisasiantuntija
 • Anu Nemlander, erityisasiantuntija
  – henkilökohtainen varajäsen Jean-Tibor Iso-Mauno, lakimies
 • Ulla Nord, toimitusjohtaja
 • Marianna Ohtonen, toiminnanjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Sisko Rauhala, asiantuntija
 • Jaana Pakarinen, toimitusjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Kaija Ray, kehittämispäällikkö

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä