Neuvotteluhuoneessa useampi henkilö.

Hallinto

Live-säätiön johtoryhmä, hallitus ja valtuuskunta

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja, muut hallituksen nimittämät keskeisten toimintojen ja konsernipalvelujen johtajat sekä henkilöstön edustaja muodostavat konsernin johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa, operatiivisessa johtamisessa ja hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa.

Johtoryhmä valmistelee mm. Invalidisäätiön strategista suunnittelua ja operatiivista vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittävät investoinnit. Säätiön sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluu myös johtoryhmän keskeisiin tehtäviin.

Meidät tavoittaa sähköpostilla etunimi.sukunimi@inlive.fi

Invalidisäätiön toimitusjohtataja Marja Pajulahti.

Marja
Pajulahti

Toimitusjohtaja, Säätiön palveluksessa vuodesta 2019 alkaen.

Ammattiopisto Liven rehtori Antti Aavikko.

Antti
Aavikko

Rehtori, Ammattiopisto Live. Säätiön palveluksessa vuodesta 2004.

Invalidisäätiön asiakkuusjohtaja Leena Hallamaa.

Leena
Hallamaa

Asiakkuusjohtaja, markkinointi ja viestintä. Säätiön palveluksessa vuodesta 2017.

Invalidisäätiön hallintopäällikkö Jari Kannisto.

Jari
Kannisto

Hallintopäällikkö, kiinteistöt ja toimitilat. Säätiön palveluksessa vuodesta 2006.

Live palveluiden kehitysjohtaja Miika Keijonen.

Miika
Keijonen

Kehitysjohtaja, Live Palvelut. Säätiön palveluksessa vuodesta 2005.

Invalidisäätiön johtaja Juha Keski-Filppula.

Juha
Keski-Filppula

Johtaja, Säätiön palveluksessa vuodesta 2015.

Invalidisäätiön henkilöstöjohtaja Tiina Laaksonen.

Tiina
Laaksonen

Henkilöstöjohtaja, osaamisen johtaminen. Säätiön palveluksessa vuodesta 2014.

Invalidisäätiön palvelujohtaja Juha-Matti Mattila.

Juha-Matti
Mattila

Palvelujohtaja, Säätiön palveluksessa vuodesta 2017.

Live Palveluiden kehitysjohtaja Liisa Metsola.

Liisa
Metsola

Kehitysjohtaja, Live Palvelut. Säätiön palveluksessa vuodesta 1991.

Invalidisäätiön johdon assistentti Marjo Rouhiainen.

Marjo
Rouhiainen

Johdon assistentti, Säätiön palveluksessa vuodesta 2012.

Invalidisäätiön talousjohtaja Jussi Somervuo.

Jussi
Somervuo

Talousjohtaja, Säätiön palveluksessa vuodesta 2016.

Hallitus

Live-säätiön hallitukseen kuuluu 5-9 jäsentä, jotka valtuuskunta nimeää. Hallitus vastaa Säätiön tarkoituksen toteuttamisesta, toiminnan järjestämisestä ja Säätiön varojen hoidosta. Hallitus johtaa, ohjaa ja valvoo Säätiön toimintaa. Sen tehtävänä on laatia ja hyväksyä Säätiön keskeiset toimintaperiaatteet ja -suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet ja valvoa niiden toteutumista.

 Invalidisäätiön hallituksen jäsenet ylhäältä vasemmalta  Vesa Ekroos, Timo Sairanen, Satu Mehtälä, Kaisa Vuorio, Riitta Vänskä, Tarja Filatov ja Eija Honkanen.

Kuvassa ylhäältä vasemmalta  Vesa Ekroos, Timo Sairanen, Satu Mehtälä, Kaisa Vuorio, Riitta Vänskä, Tarja Filatov ja Eija Honkanen.


Hallituksen jäsenet

Satu Mehtälä, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2016
KTM, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus

Pro Novum Oy, toimitusjohtaja 2014-
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry, toimitusjohtaja 2008-2013
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, viestintäjohtaja 2001-2008
YIT Oyj, viestintäjohtaja 1998-2000
ZAO Lentek Pietari, talous- ja markkinointijohtaja 1994-1998
Tapiola, yhteyspäällikkö 1992-1994
Liedon Säästöpankki ja SKOP, rahoituspäällikkö 1988-1992

Luottamustehtäviä

Soprano Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2020-
Suomen Setlementtiliitto ry, hallituksen jäsen 2019, puheenjohtaja 2020-
Setlementtiasunnot Oy, hallituksen jäsen 2019-
Orton Oy, hallituksen jäsen 2016-2017
Kotimaa-yhtiöt, hallituksen jäsen 2014-2018
Palveluksessa Suomi Oy, puheenjohtaja 2014-2017
Fira Group, hallituksen jäsen 2014-2017
Boardman Liikkeenjohdon tutkimusryhmä, puheenjohtaja 2014-2018
WoodPrime Oy, hallituksen jäsen 2012-2015
Kalevala Koru Oy, hallituksen jäsen 2012-2015

Vesa Ekroos, senior advisor, hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2016
KTM, AMP (Insead), Senior Advisor

Keskeinen työkokemus

Mehiläinen Oyj, hallituksen jäsen ja Senior Advisor 2003-2006
Mehiläinen Oyj, hallituksen puheenjohtaja 1995-2003
Balustrade Oy, hallituksen puheenjohtaja 1992-
Mehiläinen Oyj, toimitusjohtaja 1986-1995
Orion-yhtymä Oyj:n eri tytäryhtiöiden (Orion-yhtymä Oyj Soredex, toimitusjohtaja 1980-1986, Orion-yhtymä Oyj Medion, markkinointijohtaja 1976-1980) johtotehtävissä 1972-1986

Luottamustehtäviä

HYKSin kliiniset palvelut Oy, hallituksen jäsen 2017-2020
Orton Oy, hallituksen jäsen 2016-2017, puheenjohtaja 2017
Väestöliiton Familia Oy, hallituksen jäsen 2016-2017
9Lives Group Oy, hallituksen jäsen 2015-2017, hallituksen puheenjohtaja 2018-
QMedical Oy (erikoishammaslääkäriklinikka), hallituksen jäsen 2012-2016
Arjessa Oy (lastensuojelupalvelut), hallituksen jäsen 2010-2016
Acsenti Oy (HES Sairaankuljetus Oy), hallituksen jäsen 2009-2015
Väestöliitto ry, hallituksen jäsen 2007-2016
Mediverkko-Yhtymä Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007-2008
Kaunialan Sairaala Oy, hallituksen jäsen 2006-2010, hallituksen puheenjohtaja 2011->, vt. toimitusjohtaja 2013 (8 kk)
Väestöliiton Klinikat Oy, hallituksen puheenjohtaja 2006-2017
Styrelsemedlem i Medimar Scandinavia Ab (privat hälso- och sjukvårds bolag i Mariehamn) 2006-2017
Nordic Healthcare Group Oy, hallituksen jäsen 2005-2009
Kyyhkylä-säätiö (Kyyhkylän sotavammasairaala), hallituksen asiantuntijajäsen 2003-2014, hallituksen jäsen 2014-2021
Kyyhkylä Oy (kuntoutussairaala), hallituksen puheenjohtaja 2011-2020, hallituksen jäsen 2021-
Suomen Lääketieteen Filosofian Seura ry, hallituksen jäsen 1998- (kunniajäsen 2004)
Mehiläisen tutkimussäätiö rs, hallituksen jäsen 1996-
LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö, hallintoneuvoston jäsen 1993-2020, nimitystoimikunnan jäsen 2018-2020

Tarja Filatov, kansanedustaja

Hallituksen jäsen vuodesta 2010
Kansanedustaja

Luottamustehtäviä

Puhemiesneuvosto, jäsen
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, puheenjohtaja
Kansainvälisten asiain foorumi, jäsen
Kaupunginvaltuutettu
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen puheenjohtaja
Hämeen ammatti-instituutin Oy, hallituksen puheenjohtaja
Hämeen liiton hallituksen ja sote/maakuntauudistuksen ohjausryhmä, puheenjohtaja
Verkatehdas Oy, hallituksen varapuheenjohtaja
Työväen Näyttämöiden Liitto, puheenjohtaja
Reumaliiton valtuusto, puheenjohtaja
Romaniasiain neuvottelukunta, puheenjohtaja
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, jäsen
Sukupuoli, talous ja valta-jaosto puheenjohtaja
Kettuki ry, hallituksen jäsen

Aiemmin mm.

Eduskunnan varapuhemies 2010-2011
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja 2007-2010
Valtioneuvoston jäsenyydet: ja siihen liittyvät tehtävät: työministeri (Lipponen II) 25.02.2000–16.04.2003, työministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003–23.06.2003
työministeri (Vanhanen) 24.06.2003–18.04.2007
Työ- ja koulutusasiainneuvoston puheenjohtaja, hallituksen työllisyysohjelman puheenjohtaja, hallituksen maahanmuuttopoliittisen työryhmän puheenjohtaja, talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsen, talousneuvoston jäsen, sosiaalipoliittisen ministerityöryhmän jäsen, Natura 2000 -ministerityöryhmän jäsen, hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelman jäsen

Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto jäsen 1995–2000, varapuheenjohtaja 1999-2000

Eija Honkanen, yliopettaja

Hallituksen jäsen vuodesta 2010
FT, yliopettaja

Keskeinen työkokemus

Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu, yliopettaja 2008-
Työnohjaaja perus- ja ammatillisessa koulutuksessa 2000-
Hämeen ammatillinen opettajakorkeakoulu, opettaja, koulutusohjelmajohtaja, yliopettaja 2003-2007
Helsingin kaupunki, ammatillinen opettaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulutusalavastaava, koulutussuunnittelija, apulaisrehtori 1994-2003
Pohjois-Karjalan ammattioppilaitos, ammatillinen opettaja 1984-1985, 1988-1994

Luottamustehtäviä

Ammattiopisto Liven johtokunnan puheenjohtaja 2018-
Keskuspuiston ammattiopiston johtokunnan puheenjohtaja 2009-2018
Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankoulutusneuvoston jäsen 2010–2013

Timo Sairanen, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
OTK, Master of Quality

Keskeinen työkokemus

SOL Palvelut Oy, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja 2010-
Elisa Oyj/ Saunalahti Oyj, Vice President, henkilöstöjohtaja 2001–2010
Nestle Nordic Ltd, Nordic HR-manager, 1996-2000
Kesko Oy, eri tehtävissä mm. HR-osastopäällikkö, kehityspäällikkö 1983-1996 (osakkuusyhtiö Viking Fruit Ab:n markkinointipäällikkö 1992-1994)

Luottamustehtäviä

EK:n Osaava työvoima -valiokunta 2015-
Kiinteistötyönantajat ry:n työmarkkinavaliokunta 2011-

Kaisa Vuorio, toimitusjohtaja

Hallituksen jäsen vuodesta 2014
DI, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus

Propdea Oy, toimitusjohtaja ja omistaja 2011-
Citycon Oyj, maajohtaja Suomen liiketoiminnot 2006-2010
Citycon Oyj, liiketoimintaryhmän johtaja, kauppakeskukset 2003-2006
Citycon Oyj, muita johtotehtäviä 2010-2003
Catella kiinteistökonsultointi Oy, asiakaspäällikkö ja kiinteistöanalyytikko 1998-2000
Catella kiinteistökonsultointi Oy, asiantuntija ja arviointiasiantuntija, 1993-1998
Maanmittaushallitus, maanmittausinsinööri, Viron maaverotusarviointi-projekti 1992-1993

Luottamustehtäviä

Agore Kiinteistöt GB Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017-
Invalidisäätiö, jäsen 2014 -, hallituksen puheenjohtaja 2016-2018
Orton Oy, hallituksen jäsen 2015-2017
Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, hallituksen jäsen 2014-2015
Suomen yliopistokiinteistöt Oy, hallituksen jäsen 2009-2014

Riitta Vänskä, digitaalisen oppimisen asiantuntija

Hallituksen jäsen vuodesta 2017
FM, digitaalisen oppimisen asiantuntija

Keskeinen työkokemus

Sitra, asiantuntija 2018-
Business Finland, Projektipäällikkö Education Export 2015-2017
Microsoft Afrikka, mobile learning consultant 2014
Pearson Education Etelä Afrikka, mobile learning consultant 2013
Nokia, mm. Head of New Learning Solutions, Senior manager mobile and learning solutions, HRD Manager 1996-2012

Valtuuskunta

Live-säätiön sääntöjen mukaan valtuuskuntaan voivat nimetä jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen: Invalidiliitto ry, Sotainvalidien Veljesliitto ry, Tapaturmavakuutuskeskus sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Muilta osin valtuuskunta täydentää itse itseään.

Valtuuskuntaan kuuluvat seuraavat jäsenet:

 • Juha Kotikangas, talousjohtaja (Invalidiliitto ry), valtuuskunnan puheenjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja
 • Seppo Savolainen, pääsihteeri (Sotainvalidien Veljesliitto ry), valtuuskunnan varapuheenjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Marja-Liisa Taipale, puheenjohtaja
 • Janne Reini, toimitusjohtaja (Tapaturmavakuutuskeskus)
  – henkilökohtainen varajäsen Kirsi Pohjolainen, johtaja
 • Heikki Teittinen, HTM (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö)
  – henkilökohtainen varajäsen Mikko Arola, varatuomari
 • Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos
  – henkilökohtainen varajäsen Anne Mårtensson, opetusneuvos
 • Anna-Kaisa Ikonen, kansanedustaja
 • Markku Jahnukainen, professori
 • Sini Kivihuhta, varatoimitusjohtaja
 • Sari Kokko, järjestöpäällikkö
 • Tom Liljeström, DI, KTM
 • Ida Mielityinen, kehityspäällikkö
  – henkilökohtainen varajäsen Miika Sahamies, erityisasiantuntija
 • Anu Nemlander, erityisasiantuntija
  – henkilökohtainen varajäsen Jean-Tibor Iso-Mauno, lakimies
 • Ulla Nord, toimitusjohtaja
 • Marianna Ohtonen, toiminnanjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Sisko Rauhala, asiantuntija
 • Jaana Pakarinen, toimitusjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Kaija Ray, kehittämispäällikkö