Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

3T - Toive-Tavoite-Tulevaisuus

3T – Toive-Tavoite-Tulevaisuus on Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja edistää heidän elämänhallintaansa, hyvinvointiaan sekä koulutus- ja työllistymispolkujen rakentamista. Hanke toteutetaan kumppanuushankkeena Aseman lapset ry:n kanssa.

Hankkeen tavoitteet:

1) Ohjaus- ja tukipalveluihin osallistumisen kynnystä etenkin heikosti työhön tai oppilaitoksiin sitoutuneiden nuorten kohdalla on madallettu tuomalla ohjaus- ja tukipalvelut niihin ympäristöihin, joissa nuoret muutenkin liikkuvat tai viettävät aikaansa. Näissä ympäristöissä toimivien yritysten kanssa on solmittu uudenlaista yhteistyötä, jonka tarkoitus on edesauttaa vaikeammin työllistyvien nuorten sijoittumista työ- ja harjoittelupaikkoihin.

2) Toiminnan kautta tavoitetuille nuorille on saatu luotua heidän tarpeitaan vastaavia ja heitä motivoivia jatkopolkuja oppilaitosmuotoiseen koulutukseen, työpaikkoihin (harjoitteluun tai töihin), oppisopimukseen tai nuorille suunnattuihin työpajoihin/työtoimintoihin.

3) Nuorten työelämätaidot ovat karttuneet oman osaamisen ja vahvuuksien tuntemiseen, sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelun kautta.

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat, koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat, sekä erityistä tukea tarvitsevat nuoret.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat opetus- ohjaus ja tukihenkilöstö sekä muut nuorisotyötä tekevät, jotka koulutetaan Friends-ohjelman ohjaajiksi.

Toimenpiteet:

Hankkeen aikana ohjaus- ja tukipalveluita järjestetään PopUp-henkisesti ja pysyvämmin. Nuoria tavoitetaan jalkautumalla ympäristöihin, joissa nuoret muutenkin liikkuvat ja viettävät aikaansa. Läsnäoloa ja toiminnan tarvetta kohdistetaan nuorten tarpeiden mukaisesti. Nuorten kanssa tehdään kartoitus heidän tilanteesta, jotta heille löydetään sopiva jatkopolku. Tärkeä osa työskentelyä on tehdä nuorelle näkyväksi ja vahvistaa hänen vahvuuksia, motivaatiota, kiinnostuksen kohteita, sekä muita voimavaroja.

Etsitään yritysyhteistyökumppaneita ja heidän kanssa sovitaan yhteistyön muodoista, sekä heille suunnatusta tuesta, jotta nuorten työllistäminen tai työharjoittelun/kokeilupaikan tarjoaminen helpottuu. Yrityksille tarjottava tuki on muun muassa informaatiota oppisopimuskäytännöistä, erilaisista työllistymistuen muodoista, sekä taustatukena toimimista nuorille työharjoittelun aikana tai työllistymisen alussa.

Ammattiopisto Liven opetus- ja ohjaushenkilöstöä koulutetaan Friends-ohjaajiksi. Friends on lasten ja nuorten mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masentuneisuutta ehkäisevä ohjelmakokonaisuus, josta on versiot eri-ikäisille.

Lisätiedot

Rahoittaja

Euroopan Sosiaalirahasto

Hankkeen ajankohta

01.09.2018 - 31.12.2020

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Pia Törnwall
p. 041 535 0547
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Invalidisäätiö

Hankekumppani

Aseman lapset ry

Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden perustaitoja: sosiaalisia, tieto- ja viestintäteknisiä- sekä luovia...

Tutustu hankkeeseen
Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen...

Tutustu hankkeeseen
Laatu vieköön! Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

Laatu vieköön! Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

Hankkeen tavoitteena on päivittää vuonna 2014 laaditut "Laatu-katti vieköön: laadunhallinnasta ja laadusta ammatillisen koulutuksen henkilöstölle ja...

Tutustu hankkeeseen