Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Dual-Ad, Erasmus+

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin espanjalainen ADVET-työllistymismalli. Dual VET ohjelma (ADVET) on ohjausmenetelmä, joka on kehitetty Espanjassa Baleaareilla vuonna 2015. Se kehitettiin tukemaan ja auttamaan vaikeastityöllistettäviä saamaan omia kykyjä ja taitoja vastaavia töitä ja työtehtäviä. Hankkeen tavoitteena on omaksua ADVET-malli ja kehittää siitä yhteneväinen, muualle Eurooppaan sopiva, helposti muokattavissa oleva, vaikeastityöllistettäviä tukeva malli.

Hankkeen tarkoituksena on testata mallia, kehittää siitä omaan maahan sopiva versio ja luoda yleiseurooppalainen toimintaohje, jonka mukaan kuka tahansa pystyy ottamaan mallin käyttöönsä. Lisäksi tavoitteena on luoda verkosto, joka markkinoi mallia.

Tavoitteena on myös luoda nettisivusto, josta löytyy ohjeet ja suunnitelma, joiden mukaan mallia voi hyödyntää. Hankkeeseen sisältyy osallistujamaihin järjestettäviä hankematkoja, joiden aikana hankkeeseen osallistujat  kouluttautuvat ADVET-mallin ohjaajiksi ja tutustuvat osallistujamaiden työllistymistä tukeviin menetelmiin. Suomessa järjestettävä osa hanketta tapahtuu huhtikuussa 2023.

Lisäksi hankkeen aikana muutamia työllistettäviä/opiskelijoita pääsee Espanjaan treenaamaan ja kokeilemaan mallia.

Kohderyhmä:

Kumppaniyksiköiden henkilöstö sekä muut kumppaniyksiköiden ammattilaiset ja koulutusalojen vastaavat henkilöt. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset, vaikeasti työllistettävät sekä heidän läheisensä. Yritykset.

Tavoitteet:

Perustaa eurooppalainen yhteistyökumppanuus ADVET-järjestelmän siirtämiseksi muille Euroopan alueille ja kehittää yhteinen helposti muihin maihin siirrettävissä oleva malli:  

1) Advet-mallin jakaminen Euroopan tasolla  

2) Kehittää yleiseurooppalainen toimintaohje mallille   

3) Kehittää ja testata ADVET koulutusohjelmaa  

4) Luodaan ADVET-verkosto ja nettisivusto

Menetelmät: 

1) Dual-Ad (ADVET) oppaan laatiminen  

2) Avoimen online-arkiston kehittäminen  

3) ADVET-mallin yleiseurooppalaisen ohjeistuksen laatiminen   

4) Kahden kansainvälisen koulutustapahtuman järjestäminen   

5) Jokainen osallistujamaa järjestää projektin tuotoksista tapahtuman. Suomessa tapahtuma järjestetään syyskuussa 2024   

6) Kuuden kansainvälisen hankekokouksen järjestäminen koordinointia ja kokemusten vaihtoa varten  

7) Hankkeen tavoitteiden ja tulosten jakaminen

Lisätiedot

Rahoittaja

Erasmus +

Hankkeen ajankohta

01.02.2022 - 31.01.2025

Hankkeen vastuuhenkilö

Terhi Asikainen
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankekumppanit

Amadip esment, Espanja

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Romania

Ligue HMC coopérative s.c, Luxemburg

COMETA FORMAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, Italia

IN-RED, Espanja

FOQUA FORO PER LA QUALITAT, Espanja

Arfie, Belgia

Live, Suomi

PONNU – perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen

PONNU – perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen

PONNU-hankkeen tavoitteena on tunnistaa työllistymisen ja koulutukseen osallistumisen kannalta keskeisten perustaitojen (luku-, kirjoitus- ja...

Tutustu hankkeeseen
Onnistu osallisuuden lähteellä - tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen

Onnistu osallisuuden lähteellä - tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen

Onnistu osallisuuden lähteellä – tuettu reitti palveluihin ja esiyrittäjyyteen on ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on parantaa...

Tutustu hankkeeseen
Ermo – erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille

Ermo – erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa erityistukea tarvitsevien maahanmuuttajien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen, kehittää yksilöllisiä polkuja...

Tutustu hankkeeseen