Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

EICON - Enhancing inclusion capacity of educational organisations providing VET with ICT

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisia koulutusorganisaatioita hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa toiminnassaan inkluusion edistämiseksi.

Koko hankkeen koordinaattorina toimii saksalainen Institut für Technologie und Arbeit (ITA) e.V. Muita kumppaneita ovat CERCICA Portugalista; Science for You ja Ministry of Education, Research and Religious Affairs Kreikasta sekä Specialpedagogista Skolmyndigheterna Ruotsista.

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää oppilaitoksen henkilökunnan toimintatapoja inklusiivisemmaksi systeemisen lähestymistavan mukaisesti. Hankkeessa tutkitaan organisaation eri osa-alueita ja sitä miten tieto- ja viestintä teknologiaa voidaan hyödyntää eri osa-alueiden kehittämisessä ja vahvistamisessa.

Toimenpiteet

Tutkittavat ja kehitettävät osa-alueet: 1 – Pedagogiikka ja opetus/ oppiminen. 2 – Teknologia ja infrastruktuuri. 3 - Yhteistyö ja sen ylläpitäminen työelämän kanssa. 4 - Sidosryhmäyhteistyö/ kumppanuudet. 5 - Johtaminen. 6 - Skenaariotyöskentely. 7 - Jatkuvan parantamisen prosessi. Hanke sisältää 7 kansainvälistä projektikokousta, johon osallistuu kaksi osallistujaa / kumppanimaa. Kokouksissa jaetaan hyviä käytäntöjä eri osa-alueiden kehittämisestä ja ICT:n hyödyntämisestä.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy esimerkkejä hyvistä käytännöistä ; kriteereitä onnistunneelle inkluusiolle; inkluusiota estäviä tekijöitä; suosituksia, uusia ideoita sekä mahdollisesti työkaluja inkluusion edistämiseksi ja vahvistamiseksi

Lisätiedot

Rahoittaja

Erasmus+

Hankkeen ajankohta

01.11.2018 - 31.10.2020

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Liisa Metsola

p. 050 517 3563 

etunimi.sukunimi@inlive.fi

Digitukea areenalla – erityistä osaamista

Digitukea areenalla – erityistä osaamista

Hankkeen ja koulutusten tavoitteena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön erityispedagogisia tietoja ja taitoja. Hanke antaa myös...

Tutustu hankkeeseen
Juggle – Creative ways to develop key competences of lifelong learning

Juggle – Creative ways to develop key competences of lifelong learning

Kansainvälisessä hankkeessa levitetään hyviä käytäntöjä luovien menetelmien pedagogisesta käytöstä ja tuotetaan työkaluja luovien menetelmien...

Tutustu hankkeeseen
KETO – Kestävän tulevaisuuden osaajat

KETO – Kestävän tulevaisuuden osaajat

KETO – Kestävän tulevaisuuden osaajat -hankkeessa vahvistettiin ilmasto-osaamista ja kestävän kehityksen toimintatapoja Ammattiopisto Liven...

Tutustu hankkeeseen