Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Enter Europe

Hankkeen tavoitteena on tarjota opiskelijoille oman alan opiskelu- tai työkokemusta ulkomailla. Tarkoituksena on, että myös opettajat ja muu henkilöstö voivat kehittää hankkeen puitteissa ammattitaitoaan ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisimman monen eri alan opiskelijalle mahdollisuus osallistua liikkuvuusjaksolle ulkomaille. Opiskelijoille hanke tarjoaa mahdollisuuden kehittää työelämäntaitoja, vuorovaikutustaitoja, digitaalisia taitoja sekä elinikäisen oppimisen taitoja. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä muista kulttuureista tulevia henkilöitä kohtaan. Tavoitteena on vahvistaa liikkuvuusjaksolle osallistuvien itsetuntoa ja arkielämän taitoja ja tukea ja vahvistaa ulkomaisen kielen- ja kulttuurin tuntemusta. Opettajien ja henkilöstön tavoitteena on kehittää ammattitaitoaan, kielitaitoaan sekä vertailla ja kehittää partneriorganisaatiossa käytettyjä opetusmetodeja.

Toimenpiteet:

Lukuvuoden alussa pidetään kaikille opiskelijoille ja opettajille avoin info-tilaisuus, jossa kerrotaan tulevista kansainvälisistä vaihtojaksoista. Hankkeen alustavan suunnitelman mukaan sovitaan eurooppalaisen kohdemaan kanssa opiskelijoiden liikkuvuusjaksosta, joka toteutetaan opiskelijoille ja opettajille sopivana kahden viikon kestoisena liikkuvuusjaksona. Ennen matkalle lähtöä opiskelijat saavat kahdeksan tunnin pituisen kieli- ja kulttuurivalmennuksen, jossa he tutustuvat tulevaan työelämäkohteeseen, kohde maahan ja sen kieleen ja kulttuuriin. Matkan aikana opiskelijat raportoivat blogi-sivustoilla meneillään olevasta liikkuvuusjaksostaan ja matkan jälkeen he saavat osaamispisteitä sekä todistuksen osallistumisestaan liikkuvuusjaksolle.

Tulokset:

Hanke lisää opiskelijoiden suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä muista kulttuureista tulevia henkilöitä kohtaan. Opiskelijat oppivat toimimaan monikulttuurisessa työelämässä ja heidän itsetuntonsa ja rohkeus käyttää englannin kieltä ja muita kieliä lisääntyy liikkuvuusjakson aikana. Opiskelijoiden ammatillinen kasvu sekä arkielämän taidot kohenevat. Myös henkilökunta hyötyy hankkeesta. Opettajille ja ohjaajille, jotka liikkuvat yhdessä opiskelijoiden kanssa, hanke tarjoaa mahdollisuuden ohjata opiskelijoita toisessa maassa, mikä lisää ohjaus- ja monikulttuurisuusosaamista ja antaa uusia ideoita oman kansallisen työn kehittämiseksi.

Opettajien liikkuvuusjaksot antavat tilaisuuden tarkastella erilaisia opetuksen ja kasvatuksen strategioita ja käytänteitä vertaisoppimisen keinoin. Ne myös kehittävät kielitaitoa ja ammattitaitoa ja antavat mahdollisuuden benchmarkata partneriorganisaatiossa käytettyjä opetusmetodeja, reflektoida omia menetelmiään ja asenteitaan ja arvioida omaa osaamistaan uudesta näkökulmasta.

Lisätiedot

Rahoittaja

Erasmus+

Hankkeen ajankohta

01.06.2017 - 31.05.2019

Hankkeen vastuuhenkilö

Projektipäällikkö, Helena Lindroos
p.040 834 5127
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Englannin ja ruotsin kielen opettaja ja kansainvälisten hankkeiden kulttuurivalmentaja Pekka Pakkala
p. 040 353 9702
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen nettisivut

https://entereurope.blogspot.com/

 

 

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen...

Tutustu hankkeeseen
UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt)

UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt)

Hankkeen kohderyhmä: Pääkohderyhmä ovat partnerioppilaitosten vaativan erityisen tuen opiskelijoiden kanssa työskentelevä opetus- ja...

Tutustu hankkeeseen
Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Improving Social Skills and Creativity of SEN students in VET

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden perustaitoja: sosiaalisia, tieto- ja viestintäteknisiä- sekä luovia...

Tutustu hankkeeseen