Siirry sivun sisältöön.

1 minuutin luku

Erityisen tuen areena

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön ja oppilaitosten sidosryhmien toimijoidenosaamista yksilöllisten opintopolkujen luomisessa ja erityisen tuen toteuttamisessa ammatillisen koulutuksen aikana. Osaamista kehitetään myös erityistä tukea tarvitsevienturvallisuuden ja hyvinvoinnin huomioimisessa. Digitaalisten toimintatapojen pedagoginen hyödyntäminen huomioidaan kaikissa koulutuksissa.

Osallistujille tarjotaan tutkimus-, tieto- ja kokemusperustaista monimuoto- sekä verkkokoulutusta viidessä koulutuskokonaisuudessa. Monimuotokoulutukset koostuvat webinaareista, lähiopetuspäivistä ja verkossa tapahtuvasta työskentelystä. Verkkokoulutukset koostuvat webinaareista ja verkossa tapahtuvasta työskentelystä. Hankeverkoston osaamisessa yhdistyy käytännön osaaminen sekä tutkimus- ja tietolähtöisyys erityistä tukea tarvitsevien opetuksessa ja ohjauksessa. Hanke on valtakunnallinen.

Hankkeen tavoite:

Lisätä ohjaushenkilöstön erityispedagogista osaamista ja tietoa erityisen tuen toteuttamisesta ammatillisessa koulutuksessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tämä mahdollistaa oppimisentukemisen ja yksilöllisten opintopolkujen toteutumisen. Koulutukset toteutetaan vuorovaikutteisina monimuoto- ja verkkokoulutuksina. Toteutuksissa hyödynnetään digipedagogisia menetelmiä ja tuodaan esille digin hyödyntämistä. Osallistua voi kaikkiin koulutusosioihin tai yksittäisiin osioihin. Tuloksena osallistujien erityispedagoginen osaaminen lisääntyy. Opetus- ja ohjaushenkilöstöosaa toteuttaa entistä paremmin opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja huomioiden erityistä tukea tarvitsevien vahvuudet ja ohjaustarpeet. Hankkeen materiaali kootaan verkkosivuille valtakunnalliseen käyttöön.

Liven toteutukset:

Klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset lukemaan lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumaan mukaan

Maahanmuuttajan oppimisen tukeminen 

Tarjoamme keinoja vähäisen suomenkielentaidon omaavan opiskelijan opetus- ja ohjaustyöhön. Koulutuksen tavoitteena on tarjota tukea ammattitaidon kehittämiseen maahanmuuttajien opetus- ja ohjaustyössä, tietoa kehittyvän kielitaidon, koulunkäyntihistorian sekä aiempien oppimiskokemusten vaikutuksesta oppimiseen sekä mahdollisuuden verkostoitua ja pohtia yhdessä ja erikseen ratkaisuja arjen konkreettisiin tilanteisiin.

2 op laajuinen maksuton koulutuskokonaisuus toteutetaan verkkokoulutuksena.

Ilmoittaudu tästä mukaan: Maahanmuuttajan oppimisen tukeminen

 
Aikataulu:
 • 2.11. klo 9-15.30
 • 9.11. klo 12-16.00
 • 1.12.2022 klo 12-16.00

Kielellisyys opinnoissa

Koulutuksessa käsitellään kielellisiä pulmia, laajempia kielellisisä kehityksen viiveitä, kulttuurista moninaisuutta sekä laaja-alaisten oppimisvaikeuksien merkitystä kielellisissä toiminnoissa. Koulutuksessa perehdytään myös kielellisyyteen opinnoissa kos-jaksolla, näytöissä ja YTOissa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan osaamista kielellisten pulmien ja toimintojen alueella.

2 op laajuinen maksuton koulutuskokonaisuus toteutetaan verkkokoulutuksena.

Ilmoittaudu tästä mukaan: Kielellisyys opinnoissa 

Aikataulu:

 • 15.11. klo 13-16.00
 • 29.11. klo 13-16.00

Hankkeen koulutusosiot:

1. Oppimisvaikeudet ja erityinen tuki
2. Yksilölliset polut ja uraohjaus
3. Maahanmuuttajien oppimisen tukeminen
4. Pedagoginen turvallisuus ja erityisopetus
5. Pedagoginen hyvinvointi

Hankkeen kohderyhmät:

Oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

erityisentuenareena-logot

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen ajankohta

01.05.2021 - 31.12.2022

Hankkeen vastuuhenkilö

Koulutusassistentti Juulia Taavitsainen
p. 040 663 2899
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Hankkeen koordinaattori

Kiipula

Hankekumppanit
 • Ammattiopisto Live
 • Ammattiopisto Spesia
 • Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi
 • Optima samkommun
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
Asuntolatoiminnan ABC

Asuntolatoiminnan ABC

Hankkeen koulutukset tarjoavat tietoa ja käytännön työkaluja etenkin tukea tarvitsevien asukkaiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan toimimiseen....

Tutustu hankkeeseen
Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

Maahanmuuttaja­­taustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

MOTTI-hankkeen koulutusten tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja...

Tutustu hankkeeseen
Selkeästi Seksuaalisuudesta

Selkeästi Seksuaalisuudesta

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista turvallisuutta edistävän ajattelun vahvistamiseen ja turvataitokasvatukseen erityisesti...

Tutustu hankkeeseen